Den förra hyresgästen har inte städat bostaden vid utflyttning

Det viktigaste till först: brister i städningen bör anmälas till Hoas omedelbart, senast inom tre dagar från att Du har hämtat nycklarna.

Naturligtvis har allt sina gränser och det är inte meningen att den nya invånaren ska behöva städa upp ett fullständigt kaos. Eftersom det finns lika många åsikter gällande definitionen på ett fullständigt kaos som det finns invånare, ber Hoas, vid behov, att en bostadsbesiktare kontrollerar städningen. Om Du själv vet att Du är supernoggrann när det gäller städning, lönar det sig att hålla fötterna på jorden när Du kontrollerar brister i städningen - bostäderna är sällan nya och de får innehålla spår av användning.

Brister i slutstädningen hos den förra hyresgästen hindrar vanligen inte den nya hyresgästen från att flytta in eller bo i lägenheten. Den nya hyresgästen finslipar städningen av bostaden enligt sina egna krav. Om bostaden enligt din åsikt är stökig och du önskar en ny granskning, meddela då detta till Hoas så fort som möjligt, dock senast inom tre dagar efter avhämtningen av nycklarna. Då man kontrollerar städningen av bostaden bör man försöka klarlägga om det gäller slarvig städning eller eventuellt ett spår som uppstått av naturligt slitage. Till exempel runt spisplattorna bränns enkelt sådant smuts fast som inte går bort i städningen. Detta påverkar dock inte spisens funktion.

Om du meddelar till Hoas att bostaden enligt din åsikt är ostädad, ber Hoas att en bostadskontrollör kommer på plats och kontrollerar om nivån på städningen underskrider kvalitetsbestämmelserna. Observera att en bostadskontrollör inte hinner komma på plats genast under rusningstider, som i början av september. Bostadskontrollören beställer nödvändig städning och underhåll av bostaden. De jobb som beställs av bostadskontrollören utförs snarast möjligt. Hoas ger ingen hyresersättning om du städar bostaden själv. Städningen är huvudsakligen ett jobb som faktureras av hyresgästen, och det är inte möjligt att fakturera den förra hyresgästen för städning utförd av den nya hyresgästen.

Kom ihåg att om bostaden är ostädad vid tidpunkten för inflyttning ger det inte befrielse från den egna flyttstädningen. När du flyttar ut kan du alltså inte lämna bostaden ostädad med hänvisning till skicket vid inflyttningen.