Beaktande av bostadens ålder och skick

Då man bedömer bostadens skick måste man komma ihåg att det redan i lagen för hyresbostäder nämns att bostaden ska vara i ett sådant skick som rimligt kan krävas med tanke på bostadens ålder, områdets bostadskvot samt beaktande av övriga lokala omständigheter. Man kan alltså inte kräva samma skick av en femton år gammal bostad som av en bostad som precis blivit färdig.

Hoas använder sig av en långsiktig planering för att upprätthålla fastigheterna. Under de olika faserna av fastighetens livscykel kan det finnas avvikelser i bostadens skick. Skicket på ett nytt eller en grundrenoverad bostad avviker sig från de bostäder som kommer att genomgå en grundrenovering inom ett par år. I dessa objekt utförs sällan större kosmetiska renoveringsarbeten, utan bostäderna görs i skick på en gång under grundrenoveringen. Spår av boende och slitage hör till normalt boende och fastighetens naturliga slitage.