Överlämning av nycklar

På den här sidan hittar du uppgifter om hur du kan hämta nycklarna och om överlåtelsedatum. Läs viktig information om nycklarna redan innan du flyttar.

Återlämning av nycklar

Det finns två möjligheter för återlämning av nycklarna: nycklarna kan lämnas tillbaka till Hoas servicecenter i ett slutet kuvert när hyreskontraktet avslutas eller man kan även överlåta nycklarna till följande hyresgäst med ett avtal om överlåtelse av nycklar.

Avtal om överlåtelse av nycklar

Hyresgästen som flyttar ut och den nya hyresgästen som flyttar in kan före utgången av hyresansvarstiden sinsemellan komma överens om överlåtelse av nycklar.

Kom ihåg vid inflyttning

Att flytta in till en ny bostad är oftast mycket spännande och inspirerande, men själva flytten kan vara väldigt stressig när det finns så många saker att göra och komma ihåg. Vi kan inte flytta för din del, men för att underlätta ditt flyttande har vi samlat ihop information om saker som är bra att komma ihåg vid inflyttningen.

Bostadsinspektion vid inflyttning

Hoas bostäder inspekteras alltid av Hoas i samband med flyttningen, men det lönar sig att komma ihåg att bostaden oftast är möblerad då den kontrolleras. Ett hål i en dörr kan till exempel döljas av en affisch eller ett gnagspår på golvmaterialet efter en hund kan vara osynligt under en matta. Skador av denna sort kan eventuellt gå omärkta förbi kontrollören, eftersom man inte flyttar på möbler eller saker under kontrollen. På grund av detta är det mycket viktigt att också du grundligt kontrollerar bostaden vid inflyttningen.

Att ta emot saker från den förra hyresgästen

Det kan hända att den hyresgäst som flyttar ut erbjuder dig saker och möbler som redan finns i bostaden. Om du vill behålla dessa bör du meddela Hoas så fort som möjligt. Ifall vi får ett meddelande om detta innan månaden byter och ditt hyreskontrakt inleds kan vi bland annat lägga till information om detta i inspektionsformuläret så att bostadsinspektören inte avlägsnar dessa vid sitt besök.

Uppsägning

Uppsägning av hyreskontrakt ska alltid göras skriftligt. Det går lättast genom att fylla i en uppsägningsblankett. Kom alltså ihåg att säga upp kontraktet i tid.

Du kan även göra uppsägningsanmälan med ett brev eller personligen till Hoas servicecenter. Uppsägningsanmälan kan inte göras per e-post eller per telefon.

Bostadinspektion

Under den sista månaden i bostaden görs en inspektion. Vid behov gör man ännu en flyttinspektion efter att ditt kontrakt tagit slut.

Kom ihåg vid utflyttning

 Även när man flyttar bort från bostaden bör man minnas vissa saker. Det finns en hel del att komma ihåg från städning och tömning av bostaden till takdosorna och återlämningen av nycklarna. Vi har hjälpt dig med detta genom att göra en kom-ihåg lista för den utflyttande. I denna del finns uppräknat det mest väsentliga sakerna att minnas.

 

Att få garantin tillbaka

Garantin returneras inom ca en månad efter att hyreskontraktet upphört. Man får garantin tillbaka om bostaden är i överlämnar skick, nycklarna returnerade inom utsatt tid och på rätt sätt till Hoas service center, alla hyra och övriga avgifter är betalda samt att de rätta kontouppgifterna är inskickade för garantiavgiftens återbördande.

Att sälja eller ge saker till en ny hyresgäst

Om du vill ge eller sälja saker till en ny hyresgäst och hon eller han är färdig att ta emot sakerna är det fullt möjligt. Det lönar sig dock att i tid meddela om detta skriftligt till Hoas. Viktigast är att den nya hyresgästen meddelar åt Hoas att de vill ta emot de saker du har lämnat i lägenheten

Vanliga frågor

Här finns svar på vanligaste frågor angående av flytta.