Nycklar

Du kan hämta dina nycklar  från Hoas servicecenter i början av hyresavtalet.

För återlämning av nycklarna finss det två möjligheter : nycklarna kan lämnas tillbaka till Hoas servicecenter i ett slutet kuvert när hyreskontraktet avslutas eller man kan även överlåta nycklarna till följande hyresgäst med ett avtal om överlåtelse av nycklar.

Till Dig som flyttar ut

Uppsägning av hyreskontrakt ska alltid göras skriftligt. Det går lättast genom att fylla i en uppsägningsblankett. Kom alltså ihåg att säga upp kontraktet i tid.