Bostadsansökan

Du kan ansöka lägenhet från Hoas genom att fylla i denna bostadsansökeblanketten. Du kan ansöka om en bostad genast då din studierätt har bekräftats, men dock tidigast fyra månader innan önskad inflyttningsdag.

Alla stjärnmärkta (*) fält är obligatoriska.


Behov av studentbostad

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Vi rekommenderar utbyteseleverna att ansöka en möblerad utbyteselev bostad av kvoten som reserverats för dem. Utbyteselevansökan.
Obligatorisk uppgift

Doktorander som avlägger doktorsexamen kan ansöka bostad från Hoas. Vi prioriterar dock grundexamensstuderanden och därför kan vi sällan erbjuda bostäder till doktorand.

Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet kan inte vara senare än beräcknade slutdatumet för studierna
Det första möjliga datumet är 01.01.1990
Datumet infaller över tillåtet datum
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datum måste vara senare än studiernas startdatum
Datumet kan inte vara över 15 år i framtiden
Datumet kan ej vara i det förgågna

Föredragna bostadsområden

{{regionRequest.title}}, {{regionRequest.city}}

Bostadens uppgifter

Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet är inte det första i månaden
Du kan inte fylla in ett förgångna datum
Du kan ansöka om bostad tidigast fyra månader innan önskad flyttdag
Datumet infaller innan tillåtet datum
Datumet infaller över tillåtet datum

"Jag är beredd att betala dubbelhyra" hänför sig till en situation där du har en uppsägningstid i din nuvarande bostad men är ändå färdig att tidigare ta emot en bostad och betala hyra för två bostäder samtidigt.

Många av Hoas nyare fastigheter är tillgängliga. Ifall du har ett handikapp, vänligen meddela om detta i fältet för tilläggsinformation.

Notera att i delade bostäder, möblerad bostäder eller i bostäder med gemensamt kök, får man int ha husdjur.

De flesta av Hoas fastigheterna har inga hissar. Om behovet av en hiss är oundgängligt, vänligen meddela om detta i fältet för tilläggsinformation.

{{vm.housingRequest}}
Jag ansöker företrädesvis om en bostad som motsvarar den valda lägenhetstypen i den här fastigheten. Hoas kan också erbjuda mig en bostad på andra ställen.

Om du väljer flera bostadstyper kom ihåg att sätta dem i önskeordning i "ytterligare uppgifter"-fältet. Mer information om bostadstyperna.

Ettor erbjuds enligt väntetid och huvudsakligen från samma stad där studieplatsen ligger. Väntetiden till ettor är flera månader, i Esbo minst sex månader och i Helsingfors minst nio månader från inlämning av ansökan.

Önskemålet om antal kvadratmeter för bostaden är riktgivande. Bostäderna erbjuds i enlighet med vald boendetyp och maxhyra. I fältet "Min andel av hyran" märk den summan du är själv beredd att betala. De som söker familjebostad bör märka den totala summan de är beredda att betala.
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

I kompisbostäder utlämnas hyresgästens kontaktinformation åt andra hyresgäster för att lära känna varandra snabbare. Detta gör även det lättare att hitta en ny hyresgäst och förbereder rumskamrater för din inflyttning.

Obligatorisk uppgift

Uppgifter om sökande {{$index + 1}}

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Personbeteckning är felaktigt. Skriv ditt signum i formen DDMMÅÅ-XXXY eller DDMMÅÅAXXXY
Könet motsvarar inte personbeteckningen
Sama personbeteckning som sökanden
Personbeteckningen kan inte vara densamma som det barnet
Bostadssökaren kan inte vara under 15 år gammal
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet infaller innan tillåtet datum
Bostadssökaren kan inte vara under 15 år gammal

Skriv passnumret. Bara en av fälten bör ifyllas, passnumret eller EU-identitetskort nummer.

Obligatorisk uppgift
Passnumret kan inte vara detsamma som den andra sökandes

Skriv här EU-identitetskort nummer. Bara en av fälten bör ifyllas, passnumret eller EU-identitetskort nummer.

Obligatorisk uppgift
Numret på Eu-personkort kan inte vara detsamma som den andra sökandes
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Ansöker med en vän

Ange koden som du fått via Hoas Matchie. Ifall du inte fått en kompiskod via Hoas Matchie, kan du skapa en kod här genom att välja "Jag är första sökande". Alla som söker tillsammans måste ange samma gemensamma kod på sina egna ansökningar. Med hjälp av den gemensamma koden paras era ansökningar samman i Hoas system. Skriv också in namnen på kompisarna (för- och efternamn) i fältet för tilläggsinformation. Du hittar mera information om att söka en kompisbostad här.

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Ekonomisk information
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt
Värdet är i fel form

Märk här din uppskattning av dina fasta månatliga inkomster under studietiden samt studielånet du redan lyft i euron. Studiestöd räknas inte som inkomst. Märk din skattepliktiga förmögenhet enligt de senaste skattebeslutet. Mer information om hur du märker månatliga inkomster, din förmögenhet samt den totala summan som du redan lyft i studielån hittar du här.

Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt
Värdet är i fel form
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt
Värdet är i fel form

Adress- och kontaktuppgifter
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt
Obligatorisk uppgift
E-postadressen är i fel format
Specialtecken ej tillåtna
Du kan inte använda samma e-postadress två gånger
Obligatorisk uppgift

Barn information
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet infaller innan tillåtet datum
Datumet infaller över tillåtet datum

Uppgifter om barn {{$index + 1}}

Obligatorisk uppgift
Samma uppgifter som det andra barnet
Obligatorisk uppgift
Samma uppgifter som det andra barnet
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Personbeteckning är felaktigt. Skriv ditt signum i formen DDMMÅÅ-XXXY eller DDMMÅÅAXXXY
Samma signum som det andra barnet
Sama personbeteckning som sökanden
Barnet måste vara underårig
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Barnet måste vara underårig
Datumet infaller över tillåtet datum
Samma uppgifter som det andra barnet


Personuppgifter för vårdnadshavare till sökande {{$index + 1}}

Vårdnadshavarens uppgifter bör noggrannt antecknas. I tillägg måste din vårdnadshavare fylla i och underteckna en blankett för vårdnadshavares godkännande. Personen som undertecknar blanketten bör vara samma person som angetts som vårdnadshavare i ansökan. Även vårdnadshavarens kreditupplysning kollas. Mera information och blanketten för vårdnadshavarens tillstånd hittas på vår hemsida.

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Personbeteckning är felaktigt. Skriv ditt signum i formen DDMMÅÅ-XXXY eller DDMMÅÅAXXXY
Könet motsvarar inte personbeteckningen
Vårdnadshavaren måste vara myndig
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Vårdnadshavaren måste vara myndig
Datumet infaller innan tillåtet datum
Datumet infaller över tillåtet datum

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt
Obligatorisk uppgift
E-postadressen är i fel format
Specialtecken ej tillåtna
Du kan inte använda samma e-postadress två gånger

Kommentarer och ytterligare information

Du kan även specifiera anmärkningar i det nedanstående informationsfältet.

Tack för din ansökan!

Hoas sänder ett meddelande till angiven e-postadress, så snart din ansökan är behandlad. Ansökningen behandlas normalt inom ca. en vecka från att ansökningen har inkommit.

Spara här en en sammanfattning av din ansökan. Observera att blanketten automatisk vidarebefordras till en annan sida efter 2 minuter och går inte att laddas ner pånytt efter det.

Ladda ner PDF sammanfattning