Blankett för kontouppgifter

För återbetalning av hyresagarantin, meddela Hoas dina kontouppgifter med denna blankett. Observera, att om din garanti betalats av socialtjänsten, staden, skolan eller annan offentlig inrättning, behöver kontouppgifterna inte anges.

Alla stjärnmärkta (*) fält är obligatoriska.

Personuppgifter

Obligatorisk uppgift
Specialtecken ej tillåtna
Obligatorisk uppgift
Specialtecken ej tillåtna
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Personbeteckning är felaktigt. Skriv ditt signum i formen DDMMÅÅ-XXXY eller DDMMÅÅAXXXY
Bostadssökaren kan inte vara under 15 år gammal
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet infaller innan tillåtet datum
Bostadssökaren kan inte vara under 15 år gammal

Skriv passnumret. Bara en av fälten bör ifyllas, passnumret eller EU-identitetskort nummer.

Obligatorisk uppgift

Skriv här EU-identitetskort nummer. Bara en av fälten bör ifyllas, passnumret eller EU-identitetskort nummer.

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Arvon täytyy olla numeroita.
Obligatorisk uppgift
Specialtecken ej tillåtna
E-postadressen är i fel format
Ditt Hoas kundnummer är 7 tecken (H + 6 siffror). Du hittar ditt kundnummer i din hyresbetalningsblankett eller ditt hyresavtal.
Obligatorisk uppgift
Hoas kundnummer är felaktigt

Kontaktuppgifter till den som får hyresgarantin

Vänligen meddela uppgifterna på den person, som ursprungligen betalat garantin. Garantin returneras alltid till betalaren. Om du är osäker på vem som ursprungligen betalat garantin, tag kontakt med Hoas betaltjänster.
Obligatorisk uppgift
Specialtecken ej tillåtna
Obligatorisk uppgift
Specialtecken ej tillåtna
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Bankuppgifter till den som får hyresgarantin

Obligatorisk uppgift
EUR eller USD kontouppgifter. Om du har ett rubel-konto, kontakta våra betaltjänster.
Obligatorisk uppgift
IBAN är felaktig
SWIFT/BIC är bankens identifieringskod. Längden på koden är alltid antingen 8 eller 11 tecken lång. De första sex tecknen är alltid bokstäver och resten antingen siffror eller bokstäver.
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
SWIFT/BIC är bankens identifieringskod. Längden på koden är alltid antingen 8 eller 11 tecken lång. De första sex tecknen är alltid bokstäver och resten antingen siffror eller bokstäver.
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
BSB-koden är AU + 6 siffror.
Obligatorisk uppgift
BSB-koden är AU + 6 siffror
Clearing code / Canadian code är CC + 9 siffror.
Obligatorisk uppgift
Clearing koden / Canadian koden är felaktig
Fedwire routing är FW + 9 siffror.
Obligatorisk uppgift
Fedwire routing är FW + 9 siffror
CLABE-koden är 18 tecken.
Obligatorisk uppgift
CLABE-koden är felaktig

Klicka i rutan ovan för att bekräfta att du är en människa och inte en robot
Fyll i alla obligatoriska fält
Formuläret kunde tyvärr inte skickas p.ga. ett tekniskt fel. Var vänlig och försök igen senare.

Tack för kontouppgifterna!

Spara här en en sammanfattning av din blankett. Observera att blanketten automatisk vidarebefordras till en annan sida efter 2 minuter och går inte att laddas ner pånytt efter det.

Hyresgarantin återbärs ungefär en månad efter att hyreskontraktet upphört, ifall bostaden varit i överlåtelseskick, nycklarna returnerats i tid och på rätt sätt till Hoas servicecenter, alla hyror och övriga avgifter betalats, och korrekt kontonummer angivits.

Hoas informerar regelbundet om situationen och eventuella fördröjningar gällande garantiavgifternas återbärande på webbsidorna och Facebook: www.facebook.com/hoashelsinki

Ladda ner PDF sammanfattning