Ilmoitus siivous- tai korjaustilauksesta

Jos asuntosi siivoustasossa on katsottu olevan puutteita tai asunnossasi on ollut korjaus- tai kunnostustarvetta edellisen asukkaan asumisaikana tehdyssä tarkastuksessa, on asuntosi käyty tarkastamassa uudelleen kuukauden vaihteen jälkeen eli sinun asumisaikanasi.

Jos edellinen asukas ei ole korjannut ilmitulleita puutteita tai on korjannut vain osan niistä, huoneistotarkastaja tekee tarvittavat työtilaukset. Tilauslomakkeella saattaa olla tieto, että työt ovat asukaslaskutettavia. Asukaslaskutettavuus ei tällöin koske uutta, asuntoon juuri muuttanutta asukasta.

Tehdyt siivous- ja korjaustyöt tullaan suorittamaan mahdollisimman pian. Jos sinulla on este sille, että asuntoon voi tulla yleisavaimella (esimerkiksi kotieläin), olethan yhteydessä Hoasiin pikimmiten, jotta voimme välittää tiedon työnsuorittajalle.

Asuntoon jätetystä siivous- tai korjauskehotuksesta huolimatta muistathan ilmoittaa Hoasille kaikki asunnon viat sisäänmuuttoilmoituksella.

Asuntosiivous

Huomaathan, että jos ulkopuolinen taho on tilattu suorittamaan siivous asuntoosi, eivät he siirrä sinun omia tavaroitasi. Siivous myös tehdään huoneistotarkastajan tilauksen pohjalta, eli siivoojat siivoavat asunnosta vain siivoustilauksen mukaiset kohdat. Huomaathan, että mahdollinen reklamaatio siivousliikkeen suorittamasta siivouksesta täytyy ilmoittaa Hoasille viipymättä, jotta mahdollinen puute siivouksessa voidaan todentaa.