Asunnon iän ja kunnon huomioiminen

Asuinhuoneiston kuntoa arvioidessa täytyy muistaa, että jo asuinhuoneistojen vuokrausta koskevan lain mukaan asunnon on oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioiden voi kohtuudella vaatia. Viisitoista vuotta vanhalta asunnolta ei siis voida vaatia samanlaista kuntoa kuin juuri valmistuneelta asunnolta.

Hoasilla on käytössään pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnon ylläpitämiseksi. Kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa asuntojen kunnossa voi olla poikkeavuuksia. Juuri valmistunut tai perusparannettu kohde poikkeaa kunnoltaan niistä asunnoista, jotka ovat menossa vuoden parin päästä perusparannukseen. Näissä kohteissa ei yleensä enää suuria kosmeettisia korjaustöitä tehdä, vaan asunnot laitetaan perusparannuksessa kerralla kuntoon.  Asumisen jäljet ja kulumat kuuluvat normaaliin asumiseen sekä kiinteistön luonnolliseen kulumiseen.