Tavaroiden myyminen tai luovuttaminen uudelle asukkaalle

Jos haluat luovuttaa tai myydä tavaroita uusille asukkaille ja he ovat valmiita tavarat vastaanottamaan, kannattaa asiasta ilmoittaa aina kirjallisesti Hoasille sähköpostitse osoitteeseen huolto[at]hoas.fi. Ensisijaisen tärkeää on, että uudet asukkaat kuittaavat Hoasille haluavansa ottaa vastaan asuntoon jättämäsi tavarat. Tällöin sinä et voi enää joutua vastuuseen niiden poistosta.

Jos Hoasilla on vain vanhan asukkaan ilmoitus niistä tavaroista, jotka asuntoon on sovittu jätettävän ja uusi asukas pyytää tavaroiden poistoa heti sisäänmuuttonsa jälkeen, voidaan tavaroiden poisto laskuttaa poismuuttaneelta. Tällaiset tapahtumaketjut ovat harvinaisia, mutta silloin tällöin uusi asukas muuttaa mielensä tavaroista asuntoon muutettuaan.

Mikäli Hoas voi osoittaa, että uusi asukas on vuokranantajalle lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella toivonut tavaroiden jättämistä asuntoon, voidaan katsoa vanhan asukkaan vastuun tavaroiden poistosta päättyneen. Toisaalta, jos ainoastaan vanha asukas on ilmoittanut jättävänsä vaikkapa kirjahyllyn uusille asukkaille, on vaikea näyttää toteen asukkaiden välillä olleen mitään sopimusta, tai ainakaan sellaista sopimusta, johon myös uudet asukkaat ovat suostuneet.

Varmin tapa on pyytää itselleen Hoasille lähetetystä viestistä kopio, jotta voi olla varma, että uusi asukas on kuitannut tavaroiden vastaanoton myös vuokranantajalle.

Huomaathan, että et voi luovuttaa uusille asukkaille itse tekemiäsi luvattomia muutostöitä, kuten vaikka itse asentamaasi laminaattia.

Uudelle asukkaalle huomioitavaa

Jos uutena asukkaana otat vastaan edellisen asukkaan tavaraa, kannattaa muistaa, että Hoasille lähetetyn viestin jälkeen et voi enää tilata Hoasia poistamaan niitä tavaroita, jotka olet ilmoittanut vastaanottavasi. Tavarat ovat tällöin sinun vastuullasi.

Ohjeita uudelle asukkaalle tavaroiden vastaanottamista koskien löydät myös Hoasin nettisivuilta.