Sopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti. Helpoin tapa on täyttää irtisanomisilmoitus. Huomioi irtisanoessasi sopimuksesi vuokralaisen irtisanomisaika.

Mikäli asut kaveri- tai perheasunnossa ja kaikki asukkaat ovat muuttamassa pois asunnosta, tulee kaikkien asukkaiden täyttää irtisanomisilmoitus (irtisanomisilmoituksen voi täyttää yhdessä tai jokainen asukas erikseen). Vuokrasopimusta ei voi irtisanoa toisen puolesta. Mikäli kyseessä on ero tai kaveriasunnosta irtisanoutuminen, on sinun hyvä tutustua myös toimintatapoihin puolison tai kaverin irtisanoutuessa.

Voit myös tehdä irtisanomisilmoituksen kirjeellä tai henkilökohtaisesti Hoasin palvelukeskuksessa. Irtisanomisilmoitusta ei voi tehdä sähköpostilla tai puhelimitse.

Täytä irtisanomisilmoitus huolellisesti

Irtisanomisilmoitukseen on kirjattava kaikki tarpeelliset tiedot asukkaasta sekä asuntoa ja vuokrasuhdetta koskevat tiedot. Emme voi vahvistaa irtisanomista, mikäli lomakkeen tiedot eivät ole oikein.

  • Virheellisin tiedoin täytettyä lomaketta ei voi korjata itse jälkeenpäin, vaan sinun on otettava yhteyttä Hoasin asumispalveluihin (jos olet esimerkiksi ilmoittanut aiottua myöhemmän sopimuksen päättymispäivän). 

Saat irtisanomisesta vahvistuksen

Kun olet irtisanonut vuokrasopimuksesi, saat postitse kirjallisen vahvistuksen tehdystä irtisanomisesta sekä tarvittavia poismuuttoon liittyviä ohjeita. Jos ilmoitit ajantasaisen sähköpostiosoitteesi, sinulle lähetetään kuittaus myös sähköpostitse.

Jos et saa kirjallista vahvistusta noin viiden arkipäivän kuluessa irtisanomisilmoituksen jättämisestä, ota yhteyttä Hoasin asumispalveluihin varmistaaksesi, että irtisanominen on onnistunut.