Erotapaukset

Välillä perheasunnosta tai kaverikämpästä muuttaa pois vain osa sopimuspuolista ja osa jo asuvista asukkaista jatkaa asumista asunnossa. Näissä tapauksissa huoneistotarkastus poikkeaa normaalista tarkastuksesta.

Huoneistotarkastaja käy läpi asunnon kunnon, muttei ota kantaa asunnon siivoustasoon (paitsi hyvin räikeissä laiminlyönneissä, joissa asunnon pinnat ovat vaarassa vahingoittua pysyvästi). Tarkastaja ei myöskään ota kantaa esimerkiksi kattorasioiden tilaan.

Tarkastaja käy läpi asunnon kuntoon vaikuttavia asioita ja saattaa merkitä lomakkeelle esimerkiksi seinään pultatut hyllytasot sekä lisätä kehotuksen niiden poistosta, jälkien kittauksesta ja maalauksesta. Näin varmistetaan, että asukkailla on mahdollista sopia keskenään korjaustoimenpiteistä. Lisäksi halutaan varmistaa, että asuntoon jäävä asukas ymmärtää, että ellei vikoja tämän ensimmäisen muuton yhteydessä korjata, ottaa hän ne omalle vastuulleen. Tällöin asuntoon jäävän asukkaan tulee poismuuttaessaan joko korjata viat tai maksaa niistä Hoasille aiheutuvat kulut.