Ennakko- ja muuttotarkastus

Asunnon ennakkotarkastus tehdään viimeisen asuinkuukautesi aikana. Tarkastuksella käydään läpi asunnon korjaus- ja kunnostustarpeet sekä asunnon siivoustaso.

Ennakkotarkastuksen perusteella asuntoon saatetaan tilata sellaisia huolto- ja kunnostustöitä, jotka johtuvat asunnon luonnollisesta kulumasta, eivätkä ole asukkailta laskutettavia. Tarkastuksen perusteella voidaan myös tilata korjaustöitä vaurioille, jotka asukas on huolimattomuuttaan aiheuttanut, mutta joita tämän ei voida antaa itse korjata. Tällaisia töitä ovat muun muassa lavuaarien vaihdot.

Asuntoon jätetään tarvittaessa siivouskehotus asukkaalle. Ennakkotarkastuksella ei tilata siivousta suoraan, vaan siivoustaso tullaan tarkastamaan uudelleen kuun vaihtumisen jälkeen sopimuksen päätyttyä.

Voit tarkastaa kuluvan kuun ennakko- ja muuttotarkastusten aikataulut Hoasin nettisivuilta.

Ennakkotarkastus ei milloinkaan ole vastuuvapautus asukkaalle. Ennakkotarkastus tehdään viimeisen asuinkuukauden aikana ja tilanne asunnossa voi muuttua tämän jälkeen. Jos siis esimerkiksi rikot asunnon oven pois muuttaessasi, ei se, että asunto on ollut ennakkotarkastuksella kunnossa tarkoita, ettei rikkomastasi ovesta koidu sinulle asukaslaskua.

Jos sinulla on kysyttävää ennakkotarkastukseen liittyen, olethan yhteydessä Hoasin huoltopalveluihin, jotta voimme pyrkiä vastaamaan kysymyksiin ratkaisemaan mahdollisen ongelman.

Siivous- ja korjauskehotukset

Ennakkotarkastuksen perusteella asuntoon saatetaan tilata sellaisia huolto- ja kunnostustöitä, jotka johtuvat asunnon luonnollisesta kulumasta, eivätkä ole asukkailta laskutettavia. Tarkastuksen perusteella voidaan myös tilata korjaustöitä vaurioille, jotka asukas on huolimattomuuttaan aiheuttanut, mutta joita tämän ei voida antaa itse korjata. Tällaisia töitä ovat muun muassa lavuaarien vaihdot.

Asuntoon jätetään tarvittaessa siivouskehotus asukkaalle. Ennakkotarkastuksella ei tilata siivousta suoraan, vaan siivoustaso tullaan tarkastamaan uudelleen kuun vaihtumisen jälkeen sopimuksen päätyttyä.

Lemmikkieläimet tai muu este yleisavaimen käytölle

Jos asunnossasi on lemmikkejä, joista irtisanomisella ilmoitat, ottaa tarkastaja sinuun puhelimitse yhteyttä ennen tarkastuksen tekemistä. Huomaathan, että ellei sinua tavoiteta puhelimitse tarkastusajankohdan sopimiseksi tai aikataulun mukainen ajankohta ei sinulle sovi, ei ennakkotarkastusta tehdä. Tällöin asunto tarkastetaan vasta sopimuksesi päätyttyä. Tarkastaja jättää tässä tapauksessa postiluukkuusi ohjeistuksen muutossa huomioitavista asioista.

Erotapaukset

Välillä perheasunnosta tai kaverikämpästä muuttaa pois vain osa sopimuspuolista ja osa jo asuvista asukkaista jatkaa asumista asunnossa. Näissä tapauksissa huoneistotarkastus poikkeaa normaalista tarkastuksesta.

Huoneistotarkastaja käy läpi asunnon kunnon, muttei ota kantaa asunnon siivoustasoon (paitsi hyvin räikeissä laiminlyönneissä, joissa asunnon pinnat ovat vaarassa vahingoittua pysyvästi). Tarkastaja ei myöskään ota kantaa esimerkiksi kattorasioiden tilaan.

Tarkastaja käy läpi asunnon kuntoon vaikuttavia asioita ja saattaa merkitä lomakkeelle esimerkiksi seinään pultatut hyllytasot sekä lisätä kehotuksen niiden poistosta, jälkien kittauksesta ja maalauksesta. Näin varmistetaan, että asukkailla on mahdollista sopia keskenään korjaustoimenpiteistä. Lisäksi halutaan varmistaa, että asuntoon jäävä asukas ymmärtää, että ellei vikoja tämän ensimmäisen muuton yhteydessä korjata, ottaa hän ne omalle vastuulleen. Tällöin asuntoon jäävän asukkaan tulee poismuuttaessaan joko korjata viat tai maksaa niistä Hoasille aiheutuvat kulut.

Estynyt tai muusta syystä tekemättä jäänyt ennakkotarkastus

Ennakkotarkastus on Hoasin ylimääräinen palvelu, jolla pyritään ohjaamaan asukkaita siinä, mitä asioita ennen poismuuttoa tulisi vielä tehdä. Ellei ennakkotarkastusta päästä tekemään, on sinun siitä huolimatta hoidettava asunto hyväksyttävään kuntoon ennen poismuuttoaan. Jos sopimuksen päättymisen jälkeen suoritettavalla tarkastuksella havaitaan korjaus- tai siivoustarvetta, et voi vedota ennakkotarkastuksen tekemättömyyteen. Sinulle lähetetään tai on lähetetty poismuuttoa koskeva ohjeistus irtisanomisen vahvistuksen yhteydessä.

Muuttotarkastus

Huoneistotarkastaja tarkastaa asunnon mahdollisimman pian sopimuksen päättymisen jälkeen seuraavan kuun ensimmäisinä arkipäivinä. Ruuhkahuippuina kaikkien tarkastusten tekemiseen menee pidempään kuin muuttojen suhteen hiljaisina kuukausina.

Huomaathan, että sopimusten päättyessä myös hallintaoikeutesi asuntoon päättyy. Näin ollen, kuunvaihteen jälkeen avaimet luovutettuasi et voi enää mennä asuntoon suorittamaan korjaustöitä tai siivoamaan asuntoa siivouskehotuksen mukaiseksi. Huolehdithan siis asunnon muuttokuntoon sopimuksesi ollessa yhä voimassa. Muuttopäiväsi on sopimuksen päättymisen jälkeinen seuraava arkipäivä eli jos sopimuksesi päättyy esimerkiksi lauantaina 30.6., muuttopäiväsi on maanantaina 2.7.

Voit tarkastaa kuluvan kuun ennakko- ja muuttotarkastusten aikataulut Hoasin nettisivuilta.

Jos huoneistotarkastaja huomaa, että asunnon kunnossa on huomautettavaa, hän tekee tarvittavat korjaus- ja siivoustilaukset. Näiden puutteiden korjauksesta vastaa Hoasin yhteistyökumppani, eikä sinulle enää tarjota mahdollisuutta hoitaa puutetta kuntoon. Asunnon puutteiden korjauksesta voidaan laskuttaa sinua korvausvastuuhinnaston mukaisesti.