Poismuuttava asukas

Avaintenluovutuksesta ja avaintenluovutussopimuksen toimittamisesta vastaa aina poismuuttava asukas. Huomioitavaa on, että poismuuttava vuokralainen on vastuussa vuokran maksamisesta ja asunnon kunnosta aina vuokrasopimuskautensa loppuun asti.

Huomaathan, että autopaikan avaimia ja pysäköintilupia ei saa luovuttaa uudelle asukkaalle vaan ne tulee aina palauttaa Hoasin palvelukeskukseen. Mikäli autopaikka on varattu muualta kuin Hoasilta, tulee mahdolliset avaimet ja luvat palauttaa taholle, joka avaimen/ luvan sinulle alun perin luovutti.

Avaintenluovutussopimus tulee toimittaa aina Hoasille, mikäli vuokralaiset sopivat avainten vaihdosta keskenään. Jos sopimuksen toimittaminen laiminlyödään tai sitä ei palauteta määräaikaan mennessä Hoasin palvelukeskukseen, asuntoon tilataan lukkojen sarjoitus ja tarvittaessa siivous. Kustannuksista vastaa poismuuttava asukas, ja ne vähennetään vakuudesta.

Jos aiot luovuttaa muuttosi yhteydessä avaimesi uudelle asukkaalle, toimi seuraavasti:

1. Pyydä uutta asukasta näyttämään vuokrasopimusvahvistus sekä henkilöllisyystodistus ennen avaintenluovutussopimuksen allekirjoittamista.

2. Uuden asukkaan tulee tarkistaa asunnon siivoustaso ennen avaintenluovutussopimuksen allekirjoittamista.

  • Jaetuissa asunnoissa uusi asukas hyväksyy ainoastaan oman huoneensa siivoustason; yhteistiloista voidaan edelleen laskuttaa poismuuttavaa vuokralaista, jos muuttotarkastuksissa huomataan puutteita siivouksessa.

3. Täyttäkää yhdessä avaintenluovutussopimus

  • Avaintenluovutussopimusta tulee täyttää kolme kappaletta: sinulle, uudelle asukkaalle sekä Hoasille.
  • Sopimukselle on täytettävä tarkasti kaikki vaaditut tiedot.
  • Asukkaiden vastuulla on tarkistaa tietojen oikeellisuus. Puutteellinen avaintenluovutussopimus katsotaan puutteelliseksi avainpalautukseksi, joka voi johtaa sarjoitukseen.

4. Pidä itselläsi kopio avainluovutussopimuksesta, jotta voit todistaa luovuttaneesi asunnon avaimet eteenpäin.

5. Palauta kaikkien osapuolten allekirjoittama lomake kokonaisuudessaan Hoasin palvelukeskukseen välittömästi, kuitenkin viimeistään vuokrasuhteen päättymistä seuraavana arkipäivänä klo 9.

  • Jos vuokrasopimuksesi päättyy lauantaina, tulee avaimet palauttaa viimeistään maanantaina klo 9 mennessä.