Avainten palauttaminen

1. Avaimet voi palauttaa Hoasin palvelukeskukseen suljetussa kirjekuoressa vuokrasopimuksen päättyessä

Avainkuoren päällä tulee lukea selkeästi: nimesi, osoite, josta muutit pois, palautuspäivä ja allekirjoituksesi.

Avainkirjekuoren voit jättää palvelukeskuksen sisällä olevaan valkoiseen postilaatikkoon tai toimistoajan ulkopuolella palvelukeskuksen ulko-oven vasemmalla puolella sijaitsevaan postiluukkuun.

Avainten palautuspäivä

Vuokrasopimuksen päättyessä poismuuttavan asukkaan tulee palauttaa avaimensa viimeistään vuokrasuhteen päättymistä seuraavana arkipäivänä klo 9. Halutessasi voit palauttaa avaimet myös aikaisemmin.

  • Jos vuokrasopimuksesi päättyy lauantaina, tulee avaimet palauttaa viimeistään maanantaina klo 9 mennessä.

2. Avaimet voi myös luovuttaa seuraavalle asukkaalle avaintenluovutussopimuksella


Huoneistosta poismuuttava ja huoneistoon muuttava uusi vuokralainen voivat sopia keskenään avainten luovutuksesta ennen vuokravastuuajan vaihtumista. Näin toimimalla vuokralaiset voivat helpottaa muuttoon liittyviä järjestelyjä. Huomaathan, että autopaikan avaimia ja pysäköintilupia ei saa luovuttaa uudelle asukkaalle vaan ne tulee aina palauttaa Hoasin palvelukeskukseen. Avaintenluovutus tehdään avaintenluovutussopimuksen avulla.

Muista seuraavat avainten palauttamisesta:

  • Asukastoimikunnalta saadut avaimet tulee palauttaa asukastoimikunnalle.
  • Avaimia ei saa palauttaa postitse. Jos avaimet lähetetään postissa ja ne katoavat matkalla, Hoas perii avainten palauttamatta jättämisestä aiheutuvat kulut (sarjoitus) poismuuttavalta asukkaalta.
  • Avaimia ei saa jättää huoneiden oviin tai muualle asuntoon ilman avaintenluovutussopimuksen tekemistä.

Kaikki avaimet tulee palauttaa

Palauta huoneiston ja huoneen avainten lisäksi mahdolliset autopaikka-, postilaatikko- tai kulkuavaimet, pesulakortit ja -lukot, jätteenkeräysjärjestelmän avaimet sekä pysäköintiluvat.

Jos avainten palautus laiminlyödään eli avaimia tai avaintenluovutussopimusta ei palauteta Hoasille määräaikaan mennessä, asuntoon tilataan lukkojen sarjoitus ja tarvittaessa siivous. Sarjoituksesta ja jokaisesta puuttuvasta, rikkinäisestä ja väärin palautetusta avaimesta, kortista, lukosta ja luvasta laskutetaan poismuuttavaa asukasta Hoasin korvausvastuuhinnaston mukaisesti.