Sosiaalisen, taloudellisen sekä ympäristövastuun periaatteet

Hoas noudattaa keskeisiä säännöksiä, ohjeita ja periaatteita, jotka lisäävät kestävän kehityksen toteutumista. Vaadimme vastuullisuutta myös kumppaneiltamme.

Ympäristövastuun periaatteet

Pyrimme siihen, että Hoasin opiskelijakodit ovat kestäviä, viihtyisiä ja asukkaiden tarpeita vastaavia koko elinkaarensa ajan. Asunnot pyritään rakentamaan lähelle oppilaitoksia tai hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle.

Käytämme kulutusseurantaa, jossa seurataan kiinteistöjen lämmön, veden ja sähkön kulutusta säännöllisesti. Kannustamme myös  asukkaitamme viisaaseen, energiatehokkaaseen asumiseen muun muassa asumisneuvonnalla ja vuosittaisella energiansäästöviikon kampanjalla. Lisäksi asukaskyselyissä mitataan ekologisia arvoja.

Sosiaalisen vastuun periaatteet

Hoas vuokraa, ylläpitää ja rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja opiskelijoille. Toiminta on avointa, läpinäkyvää ja tasa-arvoista. Sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan sisältyy yhteisöllisen ja viisaan asumisen tukeminen asukastoiminnan sekä asukasviestinnän avulla.

Työnantajana tarjoamme turvallisia työsuhteita, viihtyisät työskentelyolosuhteet, asianmukaiset työvälineet ja kattavat työterveyshuoltopalvelut. Edistämme henkilöstön tasa-arvoa, luo mahdollisuuksia kehittyä työssä, kasvattaa ammatillista osaamista ja osallistua Hoasin toiminnan kehittämiseen. 

Taloudellisen vastuun periaatteet

Taloudellisen vastuun periaatteiden pohjana on säätiön perustarkoitus vuokrata, ylläpitää ja rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja opiskelijoille. Toiminta on taloudellista, tehokasta ja kannattavaa. Palvelutoiminnan taso on kilpailukykyinen hinta-laatusuhteeltaan vastaavaan liiketoiminnan kanssa.

Hoasilla on käytössä PTS eli pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma. PTS antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista. Hoasilla on vakiintuneet vuosisuunnittelun ja raportoinnin käytännöt.

Vastuullisuusraportti

Olemme koonneet vastuullisuuden kaikki teemat ja niiden sisällön raportiksi. Pääset lukemaan koko raportin tai sen tiivistelmän alta.