Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot sisältävät Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n (Hoas) osoitteessa www.hoas.fi ja www.hoasmatch.fi ylläpitämien www-sivustojen ja niiden sisältämien palvelujen käyttöä koskevat yleiset ehdot, joita käyttäjä sitoutuu noudattamaan sivustoja ja palveluja käyttämällä.

Hoasilla on milloin tahansa oikeus muuttaa sivustojen ja palvelujen sisältöä ja niiden saatavilla oloa tai lopettaa sivustojen julkaisemisen ja niillä olevien palvelujen tarjoamisen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Hoasilla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.

Tekijänoikeudet

Kaikki näiden sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat, piirrokset ja videot ovat Hoasin tai sen sisällöntuottajan taikka muun alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa Suomessa ja muissa maissa. Käyttäjällä on oikeus tehdä itselleen omaan, ei-kaupalliseen, sisäiseen käyttöönsä yksi kopio sivustolla olevasta tiedosta käytettäväksi yhdessä tietokoneessa, ellei Hoas ole antanut erikseen kirjallista lupaa muunlaiseen kopiointiin tai käyttöön. Lehdistötiedotteita ja muita julkisia asiakirjoja saa käyttää julkisessa viestinnässä, mikäli lähde ilmoitetaan.

Vastuunrajoitus

Hoasin www-sivustot ja niiden sisältö toimitetaan "sellaisena kuin se on". Hoas ei takaa, että sivustoja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Hoas pidättää itselleen oikeuden tehdä sivustoille muutoksia, rajoittaa niille pääsyä tai lopettaa sivustojen julkaisemisen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Hoas ei anna mitään takuuta sivustojen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Hoas ei siten anna takuuta siitä, että mikään sivustojen sisältämä tieto, kuten muun ohessa teksti, kuva, graafinen tiedosto tai linkki, on käytettävissä, oikeansisältöinen, oikeassa mittakaavassa tai täydellinen. Hoas ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen tai sivustojen sisältämän tiedon aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Hoasille.

Sivustoilla ja palveluissa voi olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivustoille ja niillä oleviin palveluihin (esim. karttapalvelu). Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettuja palveluja eikä Hoas vastaa näistä sivustoista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivustoilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

Hoasin www-palvelun esiintyvät asuntojen pohjapiirustukset ovat ohjeellisia ja ne eivät ole mittakaavassa. Hoas pidättää oikeuden www-sivuillaan esitettyjen tietojen ja asuntojen hintojen muuttamiseen.

Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä on korvausvelvollinen Hoasille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden evätä tietyissä tilanteissa asiakkaalta tai tietystä IP-osoitteesta käyttöoikeuden palveluun.

Henkilötietojen käsittely (tietosuoja)

Jotkut Hoasin www-palvelun osat edellyttävät henkilötietojen kirjaamista. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjien tieten ja vapaaehtoisesti. Asiakastietoja ei luovuteta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön tai sen lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien ulkopuolelle. Palvelun rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Hoas ja Hoasin valtuuttamat kolmannet osapuolet. Rekisteritietoja kerätään ainoastaan palvelun käyttöön ja kehittämiseen liittyvissä tarkoituksissa. Rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille kaupallisissa tarkoituksissa.

Rekisteriselosteet.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Hoasin ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Hoasin yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa saatetaan käyttää kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

 

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista koskevan lain 21 § :n mukainen yhteyspiste: Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr, PL 799, 00101 Helsinki, puh. 09 549 900, kehitys[at]hoas.fi, faksi 09 5499 0234.