Henkilötietojen tallennus

Hoasilla henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Hoas kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen suojaukseen. Tietoja käsitellään eri rekistereissä, esimerkiksi hakemus- ja vuokralaisrekisterissä. Rekistereistä on laadittu rekisteriseloste, jossa kerrotaan, mitä tietoja siihen on kerätty. Rekisterinpitäjänä Hoas käsittelee tietoja laillisesti ja huolellisesti ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suoja vaarannu.

Rekisteriseloste, asukastiedot

Rekisteriseloste, hakijatiedot

Rekisteriseloste, huoneistotietojen käsittely

Rekisteriseloste, kämppishaku

Ajankohtaista tietoa tietoturvasta www.tietoturvaopas.fi/