Henkilötietojen tallennus

Hoas kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen suojaukseen. Hoasilla sopimussuhteen syntymisen ja vuokrasuhteen ylläpitämisen edellytyksenä on, että saamme asunnonhakijoilta ja asukkailtamme tarvittavat henkilötiedot.

Tietoja käsitellään eri rekistereissä, esimerkiksi hakemus- ja asukasrekisterissä. Voit tarkistaa tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme henkilötietojasi eri asiakaspolun vaiheissa, olet sitten hakijamme tai asukkaamme. Rekisterinpitäjänä Hoas käsittelee tietoja laillisesti ja huolellisesti ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suoja vaarannu.

 

Hakija- ja asukastietojen tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely Kämppishaku-palvelussa

 

Toimitilavuokralaisten tietosuojaseloste

Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Lähipiirin tietosuojaseloste

Työnhakijoiden ja työntekijöiden tietosuojaseloste