Hoasin toimintaa ohjaavat arvot

Vastuullisuus

Hoas edistää opiskelija-asumista vastuullisesti. Vastuullisuus tarkoittaa sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisesti kestävän kehityksen huomioimista kaikessa toiminnassa, säätiön tarkoituspykälää noudattaen. Toiminta on hyvän hallintotavan mukaista.

Oikeudenmukaisuus

Hoas pyrkii kaikessa toiminnassaan asiakkaidensa tasaveroiseen kohteluun.

Yksilön huomioon ottaminen

Hoas pyrkii ottamaan asiakkaidensa yksilölliset tarpeet huomioon tuotteissaan, palveluissaan ja hakumenettelyssään.

Avoimuus

Hoasin toiminta ja sitä ohjaavat periaatteet ovat avoimia.

Turvallisuus

Hoas on turvallinen ja luotettava vuokranantaja.