Valtuuskunta

Valtuuskunta on säätiön hallintoelin, joka voi nimetä säätiön hallitukseen enintään kolme jäsentä sekä valita vähintään yhden tilintarkastajan tarkastamaan säätiön hallintoa ja tilejä seuraavalta vuodelta.

 

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 16 jäsentä ja 16 varajäsentä.

Säätiön valtuuskuntaan nimeävät

 • Helsingin yliopiston ylioppilaskunta viisi jäsentä ja viisi varajäsentä
 • Aalto-yliopiston ylioppilaskunta neljä jäsentä ja neljä varajäsentä
 • pääkaupunkiseudun muut ylioppilaskunnat yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
 • Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
 • pääkaupunkiseudun muut ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
 • säätiön työntekijät yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
 • asumisen yhteistyöelin yhden jäsenen ja yhden varajäsenen asukkaiden joukosta.

Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Valtuuskunnan varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.

Kevätkokouksessa

 1. esitellään tilintarkastuskertomus
 2. vahvistetaan niiden ylioppilaskuntien, ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien ja muiden oppilaitosten opiskelijayhdistyksien nimet, joilla yhdessä on oikeus 12 §:n mukaisesti nimetä yksi jäsen säätiön hallitukseen. Näin vahvistettavien ylioppilaskuntien joukossa ei voi olla Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa eikä Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa.

Syyskokouksessa

 1. esitellään seuraavan tilikauden talousarvio ja toimintasuunnitelma
 2. esitellään tarvittaessa toiminnan pidemmän aikavälin suunnitelma
 3. nimetään tarvittaessa hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle 12 §:n mukaisesti  
 4. valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tarkastamaan säätiön hallintoa ja tilejä seuraavalta vuodelta.