Työvaliokunta ja asuntojaosto

Työvaliokunta ja asuntojaosto toimivat hallituksen alaisuudessa.

Työvaliokunnan tehtävänä on säätiön hallituksen sille luovuttaman toimivallan puitteissa valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita kuten toimintasuunnitelmaa, talousarviota, asuntojen tuotantoa ja hankintoja sekä toiminnan laaja-alaista suunnittelua.

Asuntojaoston tehtävänä on säätiön hallituksen sille luovuttaman toimivallan puitteissaseurata, valvoa ja valmistella

  • kiinteistöjen hoitoa, kunnossapitoa sekä talousarvion kunnossapito- ja
    lisähankintabudjetin valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevia asioita
  • valmistella esitykset talousarvion kunnossapito- ja lisähankintabudjetista ja perittävistä vuokrista
  • seurata ja kehittää asukastoimintaa
  • asumisoikeudentarkistuksen linjaukset ja mahdolliset ennakkotapausten käsittelyt

Asuntojaostoon hallitus valitsee neljä jäsentä, joista kaksi on asukkaiden edustajaa. Hallitus valitsee jaoston puheenjohtajan.