Hallitus

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa ja vahvistaa säätiön strategian. Hallituksen alaisuudessa toimii työvaliokunta ja asuntojaosto sekä asumisen yhteistyöelin.

Hallitus vuonna 2020

Mikko Myllys, HYY, puheenjohtaja

Matti Kuronen, AYY, varapuheenjohtaja

Emmi Jääskeläinen, HYY

Risto Karinkanta, HYY

Juhana Brotherus, AYY

Matti Tujula, muut ylioppilaskunnat ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ja oppilaitosten oppilasyhdistykset 

Juho Marttila, Asukkaat

Minerva Krohn, Helsinki

Laura Kiijärvi, Espoo

Susanna Bruun, Vantaa

 

Hallituksen jäsenten valinnasta on lisätietoa säätiön sääntöjen 12 §:ssä.