Hallinto pähkinänkuoressa

Valtuuskunta on säätiön hallintoelin, joka valitsee tilintarkastajat ja voi nimetä enintään kolme jäsentä säätiön hallitukseen.

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa ja vahvistaa säätiön strategian. Hallituksen alaisuudessa toimii työvaliokunta ja asuntojaosto.

Toimitusjohtaja vastaa säätiön toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Asumisen yhteistyöelin toimii linkkinä Hoasin, asukkaiden sekä ylioppilaskuntien välillä.

Lähipiirin tietosuojaseloste