Asumisen yhteistyöelin

Asumisen yhteistyöelimessä asukkaat, Hoas ja ylioppilaskunnat tekevät yhdessä töitä sen eteen, että opiskelija-asuminen on helppoa ja mukavaa. Yhteistyöelimessä asukkaat voivat vaikuttaa asuinoloihin Hoasin kiinteistöissä. Kokouksissa otetaan kantaa esimerkiksi asuntojen kuntoon, kiinteistöjen ylläpitoon, piha-alueiden viihtyvyyteen, järjestyssääntöihin ja asumiskustannuksiin.

Asukkaat pääsevät vaikuttamaan myös siihen, miten määrärahoja jaetaan asukkaiden yhteiseen toimintaan. Millaisia tapahtumia ja yhteistekemistä Hoasin tulisi tukea ja miten esimerkiksi kerhotiloja kannattaisi varustaa ja kalustaa.

Yhteistyöelimessä asukkailla ja ylioppilaskunnilla on mahdollisuus kehittää opiskelija-asumista parhaaksi katsomaansa suuntaan. Yhteistyöelin on ajanut esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden asemaa ja tuonut esille opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä asioita.

Yhteistyöelin antaa suosituksia Hoasin hallitukselle

Yhteistyöelin valitaan vuodeksi kerrallaan ja se kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa. Neljä kokouksista on keväällä ja neljä syksyllä. Kokousteemat vahvistetaan vuodeksi kerrallaan ensimmäisessä tapaamisessa.

Yhteistyöelimessä on yhdeksän asukasjäsentä, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustaja, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) edustaja, ammattikorkeakoulujen yhteisedustaja ja Hoasin edustaja.

Yhteistyöelimen puheenjohtaja on aina Hoasin asukas ja hän toimii asukasjäsenenä myös Hoasin hallituksessa.

 

Asumisen yhteistyöelimen edustajat 2019

Juho Marttila, puheenjohtaja, hallituksen asukasjäsen, asuntojaoston jäsen

Petri Suninmäki

Eija Nikkilä

Annu Pohjonen

Kim Sundström

Jarkko Keronen

Pauli Kauppinen

Jan-Erik Stenbäck

Sophie Nyyssönen

Varajäsenet:

Jemina Moilanen


Asuntojaosto:

Risto Karinkanta

Matti Tujula

 

HYY:n, AYY:n ja muiden oppilasyhdistysten edustajat:

Tiia Niemi / Joonas Pulliainen, HYY
Ida Palosuo / Lauri Jurvanen, AYY
Merike Mauring / Hanna Kivimäki, Muut ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat

Hoasin toimiston edustajat