Asumisen yhteistyöelin

Asumisen yhteistyöelin toimii linkkinä Hoasin, asukkaiden ja opiskelijakuntien edustajien välillä. Yhteistyöelimessä käsitellään asukkaiden kannalta laajakantoisia asioita. Välittävä ja avoin asukasyhteisö syntyy yhteisen toiminnan kautta. Yhteistyöelimessä on mahdollisuus vaikuttaa asukastoimintaan ja asukkaiden asuinoloihin. Tekeminen on hauskaa, hyödyllistä ja inspiroivaa.

Kokousteemat vahvistetaan vuodeksi kerrallaan. Keskeisiä teemoja ovat yhteisöllisyys, asukastoiminta, asumiskustannukset, kiinteistönhoito, vuokrasopimuksen yleiset ehdot, kiinteistön järjestysmääräykset sekä muut ajankohtaiset asiat. Yhteistyöelimen antamat suositukset säätiön toiminnan kehittämisestä annetaan tiedoksi hallitukselle.

Asumisen yhteistyöelimeen kuuluu hallituksen asukasjäsen, joka toimii samalla puheenjohtajana, kahdeksan asukasedustajaa, asuntojaoston puheenjohtaja, asuntojaoston jäsen, kolmen ylioppilaskunnan edustajat sekä toimiston edustajat.

 

Asumisen yhteistyöelimen edustajat 2018

Juho Marttila, puheenjohtaja, hallituksen asukasjäsen, asuntojaoston jäsen

Petri Suninmäki

Eija Nikkilä

Joona Päivelin

Kim Sundström

Jarkko Keronen

Pauli Kauppinen

Lauri Jaakkola

Jan-Erik Stenbäck

Varajäsenet:

Jan-Christian Lehtinen


Asuntojaosto:

Risto Karinkanta

Matti Tujula

 

HYY:n, AYY:n ja muiden oppilasyhdistysten edustajat:

Sofia Lindqvist / Titta Hiltunen, HYY
Emma Savela / Lauri Jurvanen, AYY
Anton Salenius / Jere Nieminen, Muut ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat

Hoasin toimiston edustajat