Asunnot: 0 kpl Asuvalle: 0 kpl Hakevalle: 0 kpl Muuttavalle: 0 kpl Mainintoja: 20 kpl

Asunnot

Asuvalle

Hakevalle

Muuttavalle

Mainintoja

Haahkakuja 5 asukastoimikunta / tenant committee
Haahkakuja 5
Esteetön asuminen
Asukastoimikuntien yhteystiedot
Junailijankuja 5 asukastoimikunta / tenant committee
Muusantori 5 asukastoimikunta / tenant committee
Muuttavalle
Asukastoimikunta
Kalenteri
Juusintie 5 asukastoimikunta / tenant committee
Pekankatu 5 asukastoimikunta / tenant committee
Vieraskuja 5 asukastoimikunta / tenant committee
Facebook-ryhmä
Ratings
Yhteydenotto
Asuvalle
Atlantinkatu 5 asukastoimikunta / tenant committee
Muusantori 5
Viikki asukastoimikunta / tenant committee
Korkeatasoinen Atlantinkatu 5 valmistuu vuodenvaihteessa