Vuokrasopimukset kämppisasunnoissa

Erilliset vuokrasopimukset (lokakuusta 2016 alkaen)

  • Kämppisasuntoihin tehdään kullekin vuokralaiselle oma vuokrasopimus huoneeseen Kämppisasunnossa. Kukin asukas vastaa itsenäisesti vuokranmaksusta ja huoneensa kunnosta. Asukkaat vastaavat yhdessä asunnon yhteistiloista.
  • Kämppisasunnossa kaikkien asukkaiden tulee opiskella. Jos yksi tai useampi asukas valmistuu, lopettaa opiskelun tai muuttaa pois, muille asukkaille tarjotaan mahdollisuutta ehdottaa uutta kämppistä asuntoon. Elleivät asukkaat tee tätä määräaikaan mennessä tai uusi asukas ei täytä Hoasin asukasvalinnan kriteerejä, Hoas valitsee vapautuvaan huoneeseen uuden asukkaan.

Yhteisvastuullinen vuokrasopimus (ennen lokakuuta 2016 tehdyt vuokrasopimukset)

  • Kaveriasuntoihin tehdään yhteisvastuullinen vuokrasopimus, jossa asukkaat yhdessä vastaavat vuokranmaksusta sekä asunnon kunnosta.
  • Kaveriasunnossa kaikkien asukkaiden tulee opiskella. Jos yksi tai useampi asukas valmistuu, lopettaa opiskelun tai muuttaa pois, loppuu muidenkin asukkaiden asumisoikeus kaveriasunnossa.