Voiko alaikäinen hakea Hoas-asuntoa?

Alaikäisenä voit hakea Hoasin asuntoa, mikäli huoltajasi antaa siihen suostumuksensa. Hakemusta täyttäessä huoltajan tiedot on kirjattava huolellisesti sille varattuun kohtaan. Tämän lisäksi huoltajasi tulee täyttää ja allekirjoittaa huoltajansuostumuslomake. Huoltajansuostumuslomakkeen allekirjoittajan on oltava sama kuin asuntohakemukselle merkitty huoltaja. Maaliskuusta 2017 alkaen mikäli sinulle voidaan tarjota asuntoa, tullaan vuokrasopimus tekemään toistaiseksi voimassaolevaksi.

Mikäli sinulla on vanhojen sääntöjen mukainen neljän kuukauden määräaikainen vuokrasopimus voidaan sopimus tehdä toistaiseksi voimassaolevaksi, jos asuminen ja vuokranmaksu sujuvat ongelmitta ja opiskelusi jatkuvat. Sopimuksen jatkamisesta huolehtiminen on vuokralaisen vastuulla.