Minulla on edunvalvoja

Mikäli hakijalla on edunvalvoja tulee hänen toimittaa kopio käräjäoikeuden päätöksestä edunvalvonnasta ja edunvalvojan suostumus täytettynä Hoasille.

Edunvalvonnan alaisen vuokrasopimukseen ei sovelleta erityisehtoja, mutta tieto asuntotarjouksesta ja vuokrasopimuksesta lähetetään myös edunvalvojalle.