Palokuorma yleisissä tiloissa

Pelastuslaki kieltää tavaroiden säilyttämisen kulkureiteillä, joiksi kerrostalon rappukäytävät lasketaan. Usein rappukäytävä on ainut poistumistie, minkä vuoksi rappukäytävillä kulkemisen täytyy olla esteetöntä. Lisäksi rappukäytävissä säilytettävät tavarat voivat vaikeuttaa pelastuslaitoksen toimintaa hätätilanteessa.

Rappukäytävillä ei saa säilyttää mitään ylimääräistä. Talovarastoissa on paikkansa niin polkupyörille kuin lastenvaunuillekin. Ylimääräiset tavarat vaikeuttavat niin talosta poistumista kuin palokunnan työskentelyäkin.

Pelastuslainsäädäntö säätää, että porrashuoneen ollessa kerrostalossa yleensä ainoa poistumisreitti, ei siellä saa olla mitään poistumismahdollisuuksia uhkaavaa vaaraa. Tästä syystä pelastuslaki kieltää kaiken tavaran säilytyksen kulkureiteillä. Tämä koskee niin porras-, kellari- ja vinttikäytäviä.

Jos rappukäytävässä säilötään mitään ylimääräistä tavaraa, ilmoitathan asiasta mahdollisimman pian Hoasille. Esimerkiksi rappuihin rakennettavat ”kierrätyspisteet” rikkovat pelastuslainsäädäntöä ja ne on poistettava rapuista välittömästi.

Lastenvaunut

Yleinen ongelma on rappukäytävässä säilytettävät lastenvaunut, eikä niiden oikeaoppisesta säilyttämisestä muistutella turhaan. Lastenvaunuissa käytettävät materiaalit muodostavat voimakasta savua, joka leviää rapussa ylöspäin estäen mahdollisesti näin poistumisen rakennuksesta.

Helsingin pelastuslaitos on testannut, että palavat lastenvaunut täyttävät nelikerroksisen kerrostalon portaikon savulla alle kahdessa minuutissa. Vuosittain pääkaupunkiseudulla sytytetään noin kymmenet lastenvaunut palamaan rappukäytävässä tarkoituksella. Huomioiden, että 2/3 palokuolemista on savukaasumyrkytyksiä, ei lastenvaunujen oikeaoppista säilytystä voi alleviivata tarpeeksi. Ethän siis lisää omilla toimillasi riskiä tulipalolle.

Säilytäthän siis omia rattaitasi lastenvaunuvarastossa, älä porraskäytävässä. Jos joku naapureistasi säilyttää lastenvaunuja käytävällä vastoin asetettuja säädöksiä, ilmoitathan asiasta Hoasille.

Lisätietoa löydät sisäministeriön pelastustoimen sivuilta.

Palokuorman poistaminen huoltoyhtiön toimesta

Jos kiinteistön yleisissä tiloissa on sinne kuulumatonta tavaraa, poistaa huoltoyhtiö ne. Rappuihin tai muualle hylätyt sohvat, patjat ja muut huonekalut poistetaan ilman erillistä varoitusta. Samoin esimerkiksi portaiden alle rakennetut kierrätyspisteet voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Lastenvaunuihin jätetään yleensä poistopyyntö asukkaalle, jossa varataan muutama päivä aikaa siirtää lastenvaunut niille tarkoitettuun paikkaan tai asuntoon. Ellei kehotusta noudateta, huoltoyhtiö poistaa lastenvaunut. Jos huoltoyhtiö huomaa samat vaunut toistuvasti porraskäytävässä huomautuksista huolimatta, voi huoltoyhtiö kerran huomautuksen annettuaan poistaa vaunut ilman uutta huomautusta asiasta.

Myös jakamista odottavien mainospostikasojen tai postin jakamiseen tarkoitettujen kärryjen säilyttäminen porraskäytävässä on ehdottomasti kielletty. Nämä voidaan poistaa ilman erillistä varoitusta.

Jos asukkaalla on kynnysmattoja porraskäytävän puolella, voi huoltoyhtiö poistaa myös nämä. Kynnysmaton käyttäminen on suositeltavaa, sillä se kerää kosteutta ja irtolikaa. Kynnysmatto kuuluu kuitenkin asunnon sisäpuolelle, ei ikinä porraskäytävään.

Porraskäytävä ei ole myöskään roskapussien säilytykseen varattua aluetta. Viethän siis jätteesi jätekatokseen- tai huoneeseen.

Mikäli huomaat kiinteistölläsi palokuormaa, ilmoitathan asiasta Hoasille.