Asunnon lämpötila kesällä

Jos talvella on vilu, voi kesällä vastaavasti tulla hiki. Rakennukset on rakennettu rakentamisen aikaisia rakennusmääräyksiä noudattaen. Tästä syystä ilmastointia tai muuta jäähdytystä ei taloissa aina ole. Korvaavaa ilmaa virtaa huoneistoon raitisilmaventtiileistä, joita ei saa tukkia. Kiinteistön ilmanvaihto toimii automaattisesti, eikä siihen voi tehdä huoneistokohtaisia säätöjä.

Sosiaali- ja terveysministerion asumisterveysohjeessa sisäilman lämpötilalle ei ole annettu enimmäisohjearvoa lämmityskauden ulkopuolelle eli kesäkaudelle. Asumisterveysohjeen mukaan: ”Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli + 26 ºC, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä.”  Hoasin internetsivuilla oleva sisälämpösuositus koskee lämmityskautta. Lämmityskausi alkaa, kun päivän keskimääräinen ulkoilman lämpötila on 15–17 astetta tai alempi.