Yleistä

Hoasin kiinteistöjä pyritään ylläpitämään suunnitelmallisesti. Aikataulutettujen kiinteistönhoitotöiden, kuten yleisten tilojen lamppujen tarkastamisen, lisäksi kiinteistöillä tehdään eri laajuudessa muitakin ylläpitotöitä. Osa näistä ei välttämättä juurikaan näy asukkaalle, mutta jotkut taas vaikuttavat suurestikin asumiseen. Jos katolla vaikka korjataan läpivientejä, ei asukas tästä todennäköisesti tiedä mitään. Kun taas täysimittainen perusparannus muuttaa kiinteistön työmaaksi, asukkaiden täytyy muuttaa asunnoista pois remontin ajaksi.

Kaikilla toimilla pyritään ekonomisesti ja ekologisesti mielekkääseen kiinteistön hallintaan. Hyvin suunnitelluilla ja ennakointiin perustuvilla kunnossapitotöillä voidaan ennaltaehkäistä vikojen ja puutteiden syntymistä sekä pidentää kiinteistöjen elinkaarta. Ennakoinnilla ja suunnitelmallisuudella voidaan myös vaikuttaa kunnossapidon kustannuksiin.