Pitkän tähtäimen ylläpitosuunnitelma

Hoasin kiinteistöjä pyritään ylläpitämään suunnitelmallisesti. Aikataulutettujen kiinteistönhoitotöiden, kuten yleisten tilojen lamppujen tarkastamisen, lisäksi kiinteistöillä tehdään eri laajuudessa muitakin ylläpitotöitä. Osa näistä ei välttämättä juurikaan näy asukkaalle, mutta jotkut taas vaikuttavat suurestikin asumiseen. Jos katolla vaikka korjataan läpivientejä, ei asukas tästä todennäköisesti tiedä mitään. Kun taas täysimittainen perusparannus muuttaa kiinteistön työmaaksi, asukkaiden täytyy muuttaa asunnoista pois remontin ajaksi.

Kaikilla toimilla pyritään ekonomisesti ja ekologisesti mielekkääseen kiinteistön hallintaan. Hyvin suunnitelluilla ja ennakointiin perustuvilla kunnossapitotöillä voidaan ennaltaehkäistä vikojen ja puutteiden syntymistä sekä pidentää kiinteistöjen elinkaarta. Ennakoinnilla ja suunnitelmallisuudella voidaan myös vaikuttaa kunnossapidon kustannuksiin.

Jatkuva kunnossapito

Jatkuvalla kunnossapidolla tarkoitetaan kiinteistöissä tehtäviä pieniä kunnostustöitä, jotka ovat lähtöisin asukkaiden, Hoasin tai kiinteistönhoitajien tekemistä vikailmoituksista.

Jatkuvan kunnossapidon osalta sinun roolisi on merkittävä. Kun ilmoitat vioista ajoissa, autat meitä ylläpitämään kiinteistöjä mahdollisimman hyvin. Asuinhuoneiston vuokralain mukaan sinulla on myös velvollisuus ilmoittaa asunnon vioista vuokranantajalle. Jatkuvaan kunnossapitoon sisältyy myös muuttoihin liittyvät tarkastukset ja niihin liittyen tehtävät korjaustilaukset.

Jatkuvan kunnossapidon töihin lukeutuu esimerkiksi hanojen tiivisteiden vaihdot tai vaatekaapin kahvojen kiinnitys.

Ohjelmoitu kunnossapito

Ohjelmoidulla kunnossapidolla pyritään kiinteistöjen kokonaistaloudellisesti edulliseen elinkaarihallintaan, sekä yleisen viihtyvyyden parantamiseen. Ohjelmoidut kunnossapitotyöt perustuvat rakennuksen korjaushistoriaan sekä korjausohjelmaan. Ohjelmoidut kunnossapitotyöt suunnitellaan ja budjetoidaan vuotta ennen töiden aloittamista ja niissä pyritään huomioimaan asukastoimikuntien toivomukset.

Ohjelmoituun kunnossapitoon kuuluu esimerkiksi hissien, vesikattojen tai vaikkapa kiinteistön saunojen kunnostus.