Perusparannus

Kiinteistöissä tehtävistä kunnossapitotöistä suurin on perusparannus, jonka yhteydessä uusitaan elinkaarensa päähän tulleet rakennusosat. Perusparannukset toteutuvat keskimäärin 20 vuoden sykleissä.

Perusparannuksia ennen kartoitetaan asuntojen kunto ja perusparannuksen luonne määräytyy kartoituksen mukaan. Suunnitelmat saatetaan tehdä jopa huoneistotasolle niin, että joka huoneistolle tehdään oma suunnitelma, jolloin saman rapun asuntoihin voidaan tehdä toisistaan poikkeavia remontteja tarpeen mukaisesti. Näissä tapauksissa asunnon kunto määrittää todella pitkälle sen, miltä osin asuntoa lähdetään remontoimaan.

Laajoissa perusparannuksissa remontoitavassa portaassa ei voi asua, sillä alue muuttuu työmaaksi. Hoas ilmoittaa alkavasta perusparannuksesta asukkaille aina viimeistään puolta vuotta ennen remontin alkamista. Hoas myös informoi asukkaille erilaiset asumisratkaisut hyvissä ajoin ennen perusparannuksen alkamista. Toimintamallit asumisjärjestelyjen osalta voivat poiketa toisistaan kiinteistöjen koon ja päällekkäisten perusparannusten määrän mukaan. 

Huomaathan, ettei perusparannuksia tehdä yksittäisiin asuntoihin, vaan ainoastaan koko kiinteistöön kerrallaan.

Käynnissä olevat ja tulevat perusparannukset ja viihtyvyyskorjaukset

Viimeisimmät valmistuneet perusparannukset ja viihtyvyyskorjaukset