Ohjelmoitu kunnossapito

Ohjelmoidulla kunnossapidolla pyritään kiinteistöjen kokonaistaloudellisesti edulliseen elinkaarihallintaan, sekä yleisen viihtyvyyden parantamiseen. Ohjelmoidut kunnossapitotyöt perustuvat rakennuksen korjaushistoriaan sekä korjausohjelmaan. Ohjelmoidut kunnossapitotyöt suunnitellaan ja budjetoidaan vuotta ennen töiden aloittamista ja niissä pyritään huomioimaan asukastoimikuntien toivomukset.

Ohjelmoituun kunnossapitoon kuuluu esimerkiksi hissien, vesikattojen tai vaikkapa kiinteistön saunojen kunnostus.