Jätehuolto

Hoasin jäteastiat tyhjennetään sopimuksen mukaisin taajuuksin. Muistathan kuitenkin, että jäteauton kuskille ei kuulu lattiapintojen tyhjentäminen roskista vaan ainoastaan astioiden tyhjentäminen. Jos roskia on maassa niin paljon, että jäteastioita ei saa ulos jätetilasta, ei niitä tyhjennetä. Aloitathan siis jäteastioiden täyttämisen takimmaisista astioista lajitteluohjeita noudattaen. Jos ensimmäinen astia on täynnä, tarkastathan muut astiat ennen kuin jätät jätteet lattialle. Lattialla lojuvat ruoantähteet ja muut roskat houkuttelevat helposti paikalle erilaisia vierailijoita, kuten esimerkiksi rottia.

Asukkaan tulee itse huolehtia omien kalusteiden, isokokoisten jätteiden sekä muiden jätekatokseen kuulumattomien tavaroiden hävittämisestä. Kalusteita, ongelmajätettä tai muuta jäteastioihin kuulumatonta tavaraa ei saa jättää jätekatokseen tai muualle kiinteistölle. Jätehuoltoyritykset eivät poista ylimääräistä jätettä, tavaraa tai kalusteita kiinteistöiltä jäteastioiden normaalien tyhjentämisten yhteydessä, vaan näiden hävittämiseen Hoas joutuu tilaamaan erillisen maksullisen poiston. Erilliset poistot ovat aina huomattavasti normaalia jätetyhjennystä kalliimpia sekä vievät työaikaa muilta kiinteistönhuollollisilta töiltä. Huomaathan, että kaikki ylimääräiset kulut heijastuvat asukkaiden vuokriin ja ylimääräiset ajot ovat myös ympäristörasite. Vie siis kaikki mahdollinen kierrätettäväksi uusiokäyttöön tai lajiteltavaksi jätteidenvastaanottoasemille, jolloin toimit myös ympäristön parhaaksi!

Mikäli kuitenkin havaitset kiinteistöllä sinne kuulumatonta palokuormaa, ilmoitathan asiasta välittömästi vikailmoituksella.