Mitä tulee ottaa mukaan kun jatkan sopimusta?

Toimi seuraavasti kun tulet jatkamaan sopimustasi Hoasin palvelukeskukseen:

  • Ota mukaan virallinen henkilöllisyystodistus. EU:n ulkopuolelta tulevilta vaaditaan voimassaoleva passi. Huomaathan, että opiskelijakortti tai Kela-kortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus.
  • Kaikki erääntyneet vuokrat ja muut maksut tulee olla maksettuina. On hyvä ottaa kuitti vuokranmaksuista mukaan kun tulet jatkamaan sopimusta, siltä varalta että maksu ei näy vielä Hoasin tilillä.
    • Mikäli sinulla on määräaikainen vuokrasopimus alaikäisyyden tai luottohäiriömerkintöjen takia, tulee kaikki vuokrat ja maksut koko sopimuskaudelta (4kk) olla maksettuina.
  • Korkeakouluopiskelijoilta vaaditaan läsnäolotodistus ja opintosuoritusote (nettituloste riittää). Lukion ja keskiasteen opiskelijoilta riittää läsnäolotodistus, josta ilmenee opintojen kesto ja arvio valmistumisesta. Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia.
    • Mikäli sinulla ei ole riittävästi opintopisteitä lopputyön kirjoittamisen vuoksi, ota mukaan lausunto lopputyösi ohjaajalta. Lausunnosta tulee käydä ilmi lopputyön arvioitu eteneminen/kesto sekä valmistumisajankohta. Sama pätee työharjoitteluun.
  • Perhe- ja kaverisopimuksen allekirjoittavat kaikki sopimuksen osapuolet ja vaaditut todistukset tulee olla kaikilta.
    • Perhesopimuksilla toisen puolison on oltava päätoiminen opiskelija, kaveriasunnoissa jokaisen vuokralaisen tulee täyttää päätoimisen opiskelijan kriteerit.

Jos kaikkia vuokra- ja maksuvelvoitteita ei ole suoritettu tai sinulla ei ole mukana vaadittuja todistuksia, vuokrasopimusta ei tulla jatkamaan.