Säilytystilat

Asukkaiden käytössä olevat säilytyskomerot sijaitsevat pääsääntöisesti kiinteistöjen kellaritiloissa, mutta ne voivat sijaita myös erillisessä rakennuksessa tai asuinkerroksissa. Huomaathan, että säilytyskomerot eivät välttämättä sijaitse juuri omassa rapussasi.

Ohjeita tavaroiden säilyttämiseen

  • Ota käyttöön oman asuntosi numeroa vastaava koppi.
  • Kaikille asukkaille ei välttämättä riitä omaa säilytyskomeroa. Osassa kiinteistöjä jaetun asunnon asukkaille on varattu vain yksi komero asuntoa kohden, joten jaetussa asunnossa asuvien asukkaiden tulee sopia komeron yhteiskäytöstä keskenään.
  • Olet velvollinen tyhjentämään käytössäsi olleen verkkokomeron poismuuton yhteydessä sekä huolehtimaan lukon poistosta.
  • Lastenvaunut, polkupyörät ja muut vastaavat suurikokoiset tavarat on säilytettävä niille tarkoitetuissa säilytystiloissa.
  • Moottoriajoneuvojen säilyttäminen kellareissa ja muissa sisätiloissa on kielletty. Palavien nesteiden ja kaasujen säilyttäminen yhteisvarastotiloissa on kielletty.

Poistamme ja/tai hävitämme huoltoyhtiön avustuksella pelastusteillä olevat tai muualla kiinteistössä luvattomassa paikassa säilytettävät tavarat säännöllisin väliajoin. Lisäksi poistamme merkitsemättömät, rikkinäiset ja romuksi luokiteltavat tavarat varastotiloista säännöllisin väliajoin.

Hoas tai huoltoyhtiö ei ole korvausvelvollinen asukkaan omasta laiminlyönnistä johtuvasta tavaranmenetyksestä, kuten lukitsemattomaan komeroon jätetyistä tavaroista. Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa ja niiden säilytys muissa kiinteistön yhteisissä tiloissa sekä käytävillä on paloturvallisuussyistä ehdottomasti kielletty.