Jälleenvuokraus

Hoasilta asunnon vuokrannut opiskelija voi tilapäisesti vuokrata asuntonsa ulkopuoliselle henkilölle kesäkuukausien (touko-elokuu) ajaksi ja opintoihin liittyvän työharjoittelun tai opiskeluvaihdon ajaksi.

Kalustettuja kiintiöasuntoja vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ei saa jälleenvuokrata, sillä asunnot vuokrataan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Vuokrauksessa tulee myös noudattaa hyvää jälleenvuokraustapaa ja Hoasin antamia ohjeita. Lue myös muista jälleenvuokrauksessa huomioitavista asioista.

Laadi sopimus jälleenvuokrauksesta aina kirjallisesti, käyttäen jälleenvuokraussopimusta. Mikäli jälleenvuokrauksesta ei ole ilmoitettu Hoasille määräaikaan mennessä tai jälleenvuokrauksen ehdot eivät täyty, on Hoasilla oikeus olla hyväksymättä jälleenvuokrausta.

Vuokralaisella ei opiskelija-asunnossa ole oikeutta luovuttaa huoneistoa tai sen osaa toiselle ilman vuokranantajan lupaa, eikä pitää luonaan vuokrasuhteeseen kuulumattomia henkilöitä. Vuokralainen ei myöskään saa siirtää vuokrasopimusta toiselle henkilölle, koska vuokranantaja edellyttää asunnon olevan opiskelija-asuntokäytössä. Luvattomasta jälleenvuokrauksesta voi olla seurauksena ensivuokralaisen sopimuksen purku.

Vakavat väärinkäytökset ja/tai rikkomukset saattavat johtaa ensivuokralaisen sopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen. Hyvää lisätietoa vuokranantajana toimimisesta löydät esimerkiksi Suomen vuokranantajien sivuilta.