Vihreä sähkö

Hoas on hankkinut vuodesta 2011 lähtien sertifioitua sähköä, joka on tuotettu vihreällä vesivoimalla.

Vihreät sertifikaatit ovat markkinalähtöinen tapa edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä sähköntuotannossa. Vihreiden sertifikaattien järjestelmässä sähkö ja tuotannon ympäristö- sekä muu lisäarvo on irrotettu toisistaan ja ne myydään eri markkinoilla.

Tuotannon ympäristö- ja muu uusiutuvien energialähteiden käytöstä syntyvä lisäarvo myydään vihreinä sertifikaatteina. Vihreiden sertifikaattien järjestelmän tarkoituksena on lisätä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä siellä, missä se on kustannustehokkainta ja poistaa sähkönsiirron tuomia rasitteita. Vihreät sertifikaatit ovat todistus siitä, että tietty määrä sähköä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.