Yleiset ehdot

Allekirjoittaessasi vuokrasopimuksen sitoudut noudattamaan myös vuokrasopimuksen yleisiä ehtoja. Ehdoissa määritellään sekä vuokralaisen että vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Hoas haluaa omassa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää ja noudattaa kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuuslain periaatteita. Vuokrakohteessa asuvien tulee kohdella kunnioittavasti muita talon ja lähialueiden asukkaita riippumatta näiden iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Vuokrasopimuksen yleiset ehdot 2021

Vuokrasopimuksen yleiset ehdot 2020