Säännöllinen asumisoikeuden tarkistus

Päätoiminen tutkinto-opiskelu peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa on edellytys asumiselle Hoasin opiskelija-asunnoissa. Mikäli opinnot päättyvät tai keskeytyvät, päättyy myös asumisoikeus Hoasilla.

Osalle asukkaista tehdään asumisoikeuden tarkistus yleensä vuoden alussa. Kevään asumisoikeuden tarkistuksen tavoitteena on vapauttaa asuntoja syksyn uusien aloittavien opiskelijoiden käyttöön irtisanomalla opiskelunsa päättäneiden tai keskeyttäneiden asukkaiden vuokrasopimukset. Hoasilla on oikeus suorittaa asumisoikeuden tarkistusta myös muina aikoina. Esimerkiksi perusparannettavissa kiinteistöissä voidaan suorittaa asumisoikeuden tarkistus kaikille asukkaille peruskorjauksen yhteydessä.

Asumisoikeuden tarkistuspyyntöä ei lähetetä kaikille asukkaille. Selvitykset pyydetään ensisijaisesti asukkailta, joiden opinnot ovat Hoasin tietojen mukaan päättymässä tai päättyneet, mutta myös satunnaisotannalla. Opintopisteet tarkistetaan kalenterivuodelta tai -vuosilta. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin asumisoikeuden tarkistuksesta.

Asumisoikeuden tarkistuksen eteneminen

Asumisoikeuden tarkistuspyyntö lähetetään valituille asukkaille kirjeitse, yleensä vuoden alussa (ajankohta saattaa myös vaihdella vuosittain). Asukkailla on tämän jälkeen keskimäärin kaksi viikkoa aikaa toimittaa kirjeessä pyydetyt todistukset Hoasille.

Jotta opinnot täyttävät Hoasin asettamat päätoimisen opiskelun vaatimukset, tulee asukkaalla olla suoritettuna vähintään 30 opintopistettä edellisenä kalenterivuotena tai yhteensä 60 opintopistettä kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen tai purkuun. Jos sinulla on kysymyksiä asumisoikeuden tarkistuksesta, tutustuthan usein kysyttyihin kysymyksiin. Jos et löydä vastausta täältä, voit ottaa yhteyttä asumispalveluihin.

Asumisoikeuden tarkistus etenee seuraavasti:

  1. Jos opintosi ovat edenneet Hoasin edellytysten mukaisesti, tietosi päivitetään sopimuksellesi ja asumisaikasi jatkuu normaalisti allekirjoitetun sopimuksen ehtojen mukaisesti.
  2. Jos toimittamasi todistukset ovat puutteelliset, sinulle lähetetään lisäselvityspyyntö ja sinulla on yleensä useampi kuukausi aikaa toimittaa puuttuvat todistukset. Samalla sopimuksesi irtisanotaan vuokranantajan kolmen tai kuuden kuukauden irtisanomisajalla päättyväksi.
  3. Jos opintosi ovat päättyneet, keskeytyneet tai opintosi eivät täytä päätoimisen opiskelun vaatimuksia, sopimuksesi irtisanotaan päättymään vuokranantajan kolmen tai kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Jos sinulta pyydettiin lisäselvityksiä, asumisoikeuden tarkistus etenee seuraavasti:

  1. Jos toimitat pyydetyt lisäselvitykset uuteen määräaikaan mennessä ja käy ilmi, että opintosi ovat edenneet Hoasin edellytysten mukaisesti, tullaan irtisanominen perumaan.
  2. Jos toimitat pyydetyt lisäselvitykset uuteen määräaikaan mennessä ja käy ilmi, että opintosi eivät täytä päätoimisen opiskelun vaatimuksia lisäselvitysten mukaan, irtisanominen pysyy voimassa.
  3. Jos sinulta pyydettiin lisäselvityksiä ja ne toimitetaan myöhässä tai ei lainkaan, irtisanominen pysyy voimassa.

Vuokranantajan irtisanomisaika on kuusi kalenterikuukautta, mikäli vuokrasopimus on kestänyt vähintään yhden vuoden. Alle vuoden kestäneissä vuokrasopimuksissa on vuokranantajan irtisanomisaika kolme kalenterikuukautta. Irtisanomisaika lasketaan ilmoitushetkestä lukien. Määräaikaista tai rajoitetun asumisajan asuntoon tehtyä vuokrasopimusta ei jatketa, jos vuokralainen ei opiskele päätoimisesti. Jos valmistuminen tapahtuu lähellä vuokrasopimuksen ennalta asetettua päättymispäivämäärää, voi valmistumisen jälkeinen asumisaika olla lyhyempi kuin kuusi kuukautta.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin asumisoikeuden tarkistuksesta.