Toimintatapamme

Tiedämme, että opiskelijat asukkaina ovat vastuuntuntoisia ja fiksuja vuokralaisia sekä kanssa-asujia. Tämä näkyy parhaiten siinä, että suurin osa tilanteista ratkeaa keskustelemalla ja sopimalla – hyvin harvoin on tarvetta muille toimille. Painotamme toiminnassamme keskustelun merkitystä ja asukkaiden kykyä ratkaista mahdolliset ristiriitatilanteet itsenäisesti. Pyrimme sovittelemaan mahdollisia konflikteja, emme etsimään syyllisiä. Kehotamme yhteydenotoissamme osapuolia olemaan itse aktiivisia ratkaisun ja sovun löytämisessä.

Toki on myös tilanteita, jolloin vuokranantajan tulee puuttua häiriöihin. Kirjallinen huomautus ja varoitus ovat kuitenkin vasta viimesijaisia keinoja, joilla vuokralaista kehotetaan muuttamaan toimintaansa. Varoitus annetaan tilanteessa, jossa häiriö on luonteeltaan niin vakava, että se antaa aihetta varoittaa vuokrasopimuksen jatkamisen mahdollisuuksista. Varoituksen huomiotta jättäminen voi johtaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.