Häiriöilmoitus

Vakavissa ja toistuvissa häiriötapauksissa pyydämme asukkaita täyttämään kirjallisen häiriöilmoituksen. Kirjallisella häiriöilmoituksella vuokranantajaa pyydetään puuttumaan vuokralainsäädännön tai järjestyssääntöjen rikkomukseen. Vuokranantaja on velvoitettu noudattamaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta.

Häiriöilmoituksessa kuvaile tilanne mahdollisimman tarkasti, kerro mitä asuntoa ilmoitus koskee ja muista laittaa omat yhteystietosi. Ilmoitus on syytä kirjoittaa yhteistyössä naapurin tai kämppiksen kanssa, erityisesti jos se koskee meteliä tai järjestyshäiriöitä. Käsittelemme ilmoitukset luottamuksellisesti, emmekä kerro ilmoittajan nimeä, ellei se hänelle sovi.

Saatuamme häiriöilmoituksen toimimme seuraavasti:

1) Otamme yhteyttä asian osapuoliin

2) Selvitämme, onko tapahtunut jotain, mikä edellyttää vuokranantajalta toimia

3) Tarvittaessa annamme huomautuksen tai varoituksen.

Muistathan, että varoitus on vakava kehotus toiminnan muuttamiseksi ja se annetaan vain painavista syistä. Varoituksen saaneella on oikeus osoittaa oikaisevansa toimintaansa.

Joissain tilanteissa olemme myös yhteydessä Naapuruussovittelun keskukseen, naapureiden välisten ristiriitojen ratkaisemiksi.

Hätätilanteessa soita 112

Henkeä tai omaisuutta uhkaavissa tilanteissa ole yhteydessä hätäkeskukseen.