Lomakkeet

Asukastoimikuntien käyttöön on suunniteltu valmiita muokattavia lomakkeita, kutsuja sekä asukastoimikuntien korvausvastuuhinnasto ja määrärahataulukko. Englanninkieliset lomakkeet tulevat esiin vaihtamalla sivuston kielen englanniksi.

Täytäthän lomakkeet mieluiten tietokoneella tai selkeällä käsialalla. Allekirjoitukset tulee aina tehdä käsin. Tarkempaa tietoa tilityslomakkeesta ja asukastoimikunnan kokouksen pöytäkirjan täyttämisestä löydät niitä käsitteleviltä sivuilta. Valmiista lomakkeista kannattaa ottaa kopio tai täyttää kaksi versiota, jolloin toinen kappale voidaan arkistoida esimerkiksi kiinteistön kerhohuoneelle. Näin asukkailla on mahdollisuus tutustua toimintaan selailemalla pöytäkirjoja kerhohuoneella.

Joka vuosi tammikuussa asukastoimikunnat täyttävät toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, avaininventaarin ja tavarainventaarin. Lomakkeet on toimitettava tammikuun loppuun mennessä Hoasille, jotta kuluvan vuoden määrärahan saa käyttöönsä. Hoas lähettää asukastoimikunnille sähköpostitse ohjeistuksen näiden dokumenttien palauttamisesta.

 

Asukastoimintaopas

Asukastoimikunnan kokouskutsu

Asukastoimikunnan kokouksen pöytäkirja

Asukastoimikunnan kokouksen pöytäkirja, Word

Tapahtumien osallistujalista

Talkookutsu

Pikkujoulukutsu

Tapahtumakutsu

Tilityslomake

Avainlainalomake

Avain- ja tilainventaario

Tavarainventaario ja säilytyssuunnitelma

Korvausvastuuhinnasto

Asukastoimikuntien määrärahat vuonna 2020

 

Alkuvuoden asukaskokousten materiaalit

Asukaskokouksen pöytäkirja (PDF)

Asukaskokouksen osallistujalista (PDF)

Asukastoimikunnan vuosikello (PDF)