Kylmäojantie 4 asukastoimikunta / tenant committee

Kiinteistön asukastoimikunta vastaa tämän sivuston päivittämisestä.

Tämä sivu on tarkoitettu asukastoimikunnan viestintäkanavaksi. Lisätietoja asukastoiminnasta ja valmiita lomakepohjia löydät nettisivujemme asukastoiminta-osiosta.

 

Property's tenant committee is responsible for updating this website.

This website is meant for communication between tenants. More information about tenant activity and template forms can be found on Hoas website's tenant activity section.

Facebook:

Facebook-ryhmä Kylmäojantie 4:n asukkaille. Asukastoimikunta ilmoittaa ryhmässä mm. tapahtumista ja se on avoin vapaalle keskustelulle.

Facebook group for tenants of Kylmäojantie 4. The tenant committee informs about events etc. on Facebook group and the group is open for tenants' conversation.