Kylänevantie 16 asukastoimikunta / tenant committee

Kiinteistön asukastoimikunta vastaa tämän sivuston päivittämisestä.

Tämä sivu on tarkoitettu asukastoimikunnan viestintäkanavaksi. Lisätietoja asukastoiminnasta ja valmiita lomakepohjia löydät nettisivujemme asukastoiminta-osiosta.

 

Property's tenant committee is responsible for updating this website.

This website is meant for communication between tenants. More information about tenant activity and template forms can be found on Hoas website's tenant activity section.

Asukastoimikunnan yhteystiedot / Tenants comittee contact details:

Asukastoimikunta on vapaaehtoispohjalta tapahtuvaa asukkaiden yhteistoimintaa; retkiä, talkoita, juhlia ja yhteiskäytössä olevia harrastusvälineitä. Asunnon hakeminen tapahtuu hoas:n toimiston kautta: https://www.hoas.fi/hakevalle/
Tenant activities consist of activities our tenants engage in together; excursions, voluntary work days, parties, as well as shared equipment for hobbies. Housing application via hoas office: https://www.hoas.fi/en/applicants/ 

sähköposti / e-mail : hoaskylanevantie16@gmail.com

facebook : https://www.facebook.com/groups/kylanevantie16

Kerhohuoneen avaimet: ota yhteyttä sähköpostilla tai facebookissa.
Clubroom keys: contact with email or facebook.