Atlantinkatu 5 asukastoimikunta / tenant committee

Kiinteistön asukastoimikunta vastaa tämän sivuston päivittämisestä.

Tämä sivu on tarkoitettu asukastoimikunnan viestintäkanavaksi. Lisätietoja asukastoiminnasta ja valmiita lomakepohjia löydät nettisivujemme asukastoiminta-osiosta.

 

Property's tenant committee is responsible for updating this website.

This website is meant for communication between tenants. More information about tenant activity and template forms can be found on Hoas website's tenant activity section.

 

Asukastoimikunnan jäsenet / Members of tenant committee

Emmi Sipponen 

Puheenjohtaja, määrärahavastaava, tiedotusvastaavan apulainen 

Maiju Siitonen 

Sihteeri

Jarkko Keronen 

Varapuheenjohtaja, varamäärärahavastaava 

Joel Rinne

Varasihteeri, tiedotusvastaava

 

Atlantinkatu5:n asukastoimikuntaan saat yhteyden Atlantinkatu5@gmail.com. Talon asukkaat saavat liittyä Facebookiin "Hoas Atlantinkatu 5". / You can contact us on email Atlantinkatu5@gmail.com. As a tenant of Atlantinkatu 5 you can join our Facebook group "Hoas Atlantinkatu 5."

Kerhohuone löytyy B-rapun 1. kerroksesta. Kun kerhohuoneella ei ole erikseen merkattua ohjelmaa, on se vapaasti kaikkien käytettävissä / The club room is on B-building, first floor. When there's nothing on the calendar for the clubroom, it's free for everyone to use.Tapahtumia / Events