In English | På svenska |
   
Tänään on | 09.02.2016 | Nimipäiviä viettävät: |
Raija, Raisa, Bodil
Bookmark and Share
hoas.fi > Hae asuntoa > Asukasvalinnan perusteet >
Asukasvalinnan perusteet

Hoas noudattaa seuraavia periaatteita vuokratessaan asuntoja opiskelijoille:

· Opiskelun tulee olla päätoimista, tutkintoon johtavaa ja opintotukeen oikeuttavaa opiskelua pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) tai kehyskunnissa (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Sipoo, Tuusula ja Vihti). Opintojen eteneminen tarkistetaan vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä, sitä uusittaessa sekä asumisoikeudentarkistuksessa tai normaalin asioinnin yhteydessä. Lisätietoa opintopisterajoista Hoasin asukkaille -osiosta.

· Etusijalla ovat asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat


· Lukukausien alussa aloittavat ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat ovat etusijalla


· Hakemuksen jättöpäivällä on merkitystä hakijoiden keskinäisessä vertailussa


· Hoas pyrkii asukasvalinnassaan tasapainoisen asukasrakenteen turvaamiseen (ml. tasapuolisuus oppilaitosten kesken)


· Tarjoamme asuntoja kampusperiaatteen mukaisesti. Jokaiselle hakijalle pyritään tarjoamaan asuntoa oppilaitoksen läheisyydestä ja/tai hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrelta.


· Asumisoikeudensiirtoon oikeutetut hakijat ovat etusijalla muihin hakijoihin nähden. Opiskelijan on mahdollista asua Hoasilla koko perustutkinnon suorittamisen ajan.


· Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat ensisijaisia jatko-opiskelijoihin nähden. Suuren hakijamäärän vuoksi Hoas pystyy tarjoamaan asunnon vain harvoin jatko-opiskelijoille.

Kannattaa huomioida, ettei Hoas voi taata asuntoa kaikille hakijoille suuren hakijamäärän vuoksi. Mahdollisuutesi saada asunto Hoasilta ovat sitä paremmat, mitä laajemmalta alueelta olet valmis vastaanottamaan asunnon ja mitä korkeampi hakemukselle asettamasi maksimivuokra on.

 

Asuntoa Hoasilta eivät voi hakea
opiskelijat, jotka opiskelevat:

-peruskoulussa
-aikuislukiossa
-kansanopistossa
-preppauskursseilla / valmennuskursseilla
-avoimessa ammattikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa

 

tai opiskelijat, jotka suorittavat tutkintonsa:

-oppisopimuskoulutuksessa
-etäopiskeluna
-verkko-opintoina

 

tai opiskelijat, jotka suorittavat:

-erikoisammattitutkintoa
-ammatillista lisäkoulutusta
-ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa opiskelua

 

 

Mikäli et löydä omaa oppilaitostasi hakemuslomakkeen oppilaitoslistauksesta, ei opiskelusi oikeuta asunnon hakemiseen Hoasilta.


Minkälaista asuntoa voin hakea?

  • Yksin asuvat (tutkinto-opiskelija) – soluasunnot erikseen miehille ja naisille, yksiöt, pienkaksiot (Espoossa ja Vantaalla)
  • Pariskunnat – perheasunnot
  • Lapsiperheet – perheasunnot
  • Opiskelevat kaverukset –  kaverusasunnot  
  • Vaihto-opiskelijat –  kalustettu huone yhteistyössä oppilaitosten kanssa
  • Jatko-opiskelijat – soluasunnot erikseen miehille ja naisille, pienkaksiot (Vantaalla)