Elektroniska samt utskrivbara blanketter

Hoas mål är att hyresgästen kan sköta så många saker som möjligt enkelt hemifrån genom internet . Här hittar du kollektivt alla blanketter som Hoas använder: Hoas officiella tjänstspråk är finska och engelska. Vissa blanketter hittar du även på svenska andra bara på finska och engelska.

För den sökande

Bostadsansökan

Vårdnadshavarens tillstånd:  på finska eller på engelska

Uppdatering av ansökan

Bostadsansökan för utbytesstudenter

Blankett för sommarbostäder. Ansökningsperioden för sommarlägenheter för sommaren 2017 är avslutad.

Återkallningsblankett

Återkallningsblankett för utbytesstudenter

För hyresgästen

Felanmälan

Överföring av boenderätten

Hyresavtal i andra hand: på finska eller på engelska

Ansöka om en parkeringsplats

Reservationsystem för bastu och tvättstuga

 

Blanketter för boendeverksamhet: på finska eller på engelska

En skriftlig anmälan om störningssituationer: på finska eller på engelska

Flytta

Uppsägningsblankett

Blanketten för kontouppgifter för återbetalning av garanti

Avtal för överlåtelse av nycklar: på finska eller på engelska

Blanketten för befullmäktigande över hämtning av nykel: på finska eller på engelska