Överföring av boenderätten

Med överföring av boenderätt avser man en flytt från en Hoas-lägenhet till en annan på grund av ändringar i hyresgästens omständigheter. Till ansökan om överföring av boenderätt måste man bifoga en utredning över grunderna för ansökningen. En ansökan godkänns inte utan adekvat orsak. Bekanta dig med instruktionerna och bilagorna innan du fyller i en ansökan. En dataskyddsredogörelse finns till påseende vid Hoas kontor och på Hoas www-sidor.

Du kan ansöka om överföring av boenderätt på följande grunder: skilsmässa/separation, militär- eller civiltjänstgöring, hyresgäst i kompisbostaden säger upp sitt kontrakt, den begränsade boendetiden upphör, graviditet, arbetspraktik i anslutning till examen eller utbytesstudier utanför huvudstadsregionen eller närliggande område. Alla stjärnmärkta (*) fält är obligatoriska.
haen-yksin
haen-kaverin-kanssa
haen-perheen-kanssa
Obligatorisk uppgift
Du kan skapa en kompiskod genom att välja "Jag är första sökande". Alla som söker tillsammans måste ange samma gemensamma kod i sina ansökningar. Med hjälp av den gemensamma koden paras era ansökningar samman i Hoas system. Du skriver väl också in namnen på dina kompisar i fältet för tilläggsinformation (för- och efternamn).
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Jag ansöker med barn

Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet infaller innan tillåtet datum
Datumet infaller över tillåtet datum

Uppgifter om sökande {{$index + 1}}

Obligatorisk uppgift
Specialtecken ej tillåtna
Obligatorisk uppgift
Specialtecken ej tillåtna
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Personbeteckning är felaktigt. Skriv ditt signum i formen DDMMÅÅ-XXXY eller DDMMÅÅAXXXY
Könet motsvarar inte personbeteckningen
Sama personbeteckning som sökanden
Personbeteckningen kan inte vara densamma som det barnet
Bostadssökaren kan inte vara under 15 år gammal
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet infaller innan tillåtet datum
Bostadssökaren kan inte vara under 15 år gammal
Skriv passnumret.
Obligatorisk uppgift
Passnumret kan inte vara detsamma som den andra sökandes
Skriv EU-identitetskort numret eller personbeteckningen.
Obligatorisk uppgift
Numret på Eu-personkort kan inte vara detsamma som den andra sökandes
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt
Obligatorisk uppgift
E-postadressen är i fel format
Specialtecken ej tillåtna
Obligatorisk uppgift

Obligatorisk uppgift
Märk här din uppskattning av dina fasta månatliga inkomster under studietiden samt studielånet du redan lyft i euron. Studiestöd räknas inte som inkomst. Märk din skattepliktiga förmögenhet enligt de senaste skattebeslutet. Mer information om hur du märker månatliga inkomster, din förmögenhet samt den totala summan som du redan lyft i studielån hittar du här: www.hoas.fi/se/for-den-sokande/#vanliga-fragor
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt
Värdet är i fel form
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt
Värdet är i fel form
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt
Värdet är i fel form
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet kan inte vara senare än beräcknade slutdatumet för studierna
Det första möjliga datumet är 01.01.1990
Datumet infaller över tillåtet datum
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datum måste vara senare än studiernas startdatum
Datumet kan inte vara över 15 år i framtiden
Datumet kan ej vara i det förgågna

Personuppgifter för vårdnadshavare till sökande {{$index + 1}}

Vårdnadshavarens uppgifter bör noggrannt antecknas. I tillägg måste din vårdnadshavare fylla i och underteckna en blankett för vårdnadshavares godkännande. Personen som undertecknar blanketten bör vara samma person som angetts som vårdnadshavare i ansökan. Även vårdnadshavarens kreditupplysning kollas. Mera information och blanketten för vårdnadshavarens tillstånd hittas på vår hemsida: www.hoas.fi/se/for-den-sokande/kan-en-minderarig-soka-en-hoas-bostad
Obligatorisk uppgift
Specialtecken ej tillåtna
Obligatorisk uppgift
Specialtecken ej tillåtna
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Personbeteckning är felaktigt. Skriv ditt signum i formen DDMMÅÅ-XXXY eller DDMMÅÅAXXXY
Könet motsvarar inte personbeteckningen
Vårdnadshavaren måste vara myndig
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Vårdnadshavaren måste vara myndig

Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Värdet måste vara numeriskt
Obligatorisk uppgift
E-postadressen är i fel format
Specialtecken ej tillåtna

Uppgifter om barn {{$index + 1}}

Obligatorisk uppgift
Samma uppgifter som det andra barnet
Obligatorisk uppgift
Samma uppgifter som det andra barnet
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Personbeteckning är felaktigt. Skriv ditt signum i formen DDMMÅÅ-XXXY eller DDMMÅÅAXXXY
Samma signum som det andra barnet
Sama personbeteckning som sökanden
Barnet måste vara underårig
Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Barnet måste vara underårig
Datumet infaller innan tillåtet datum
Samma uppgifter som det andra barnet

Bostadens uppgifter

Obligatorisk uppgift
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet är felaktigt. Skriv datum i formen DD.MM.ÅÅÅÅ
Datumet är inte det första i månaden
Datumet infaller innan tillåtet datum
Datumet infaller innan tillåtet datum
Datumet infaller innan tillåtet datum
Datumet infaller över tillåtet datum
Om du väljer flera bostadstyper kom ihåg att sätta dem i önskeordning i "ytterligare uppgifter"-fältet. Mer information om bostadstyperna: www.hoas.fi/se/for-den-sokande/#hoas-bostader
Obligatoriskt val
Önskemålet om antal kvadratmeter för bostaden är riktgivande. Bostäderna erbjuds i enlighet med vald boendetyp och maxhyra. I fältet "Min andel av hyran" märk den summan du är själv beredd att betala. De som söker familjebostad bör märka den totala summan de är beredda att betala.
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Vänligen meddela om speciella anmärkningar (t.ex. husdjur) som förknippas med sökandet.

De flesta av Hoas fastigheterna har inga hissar. Om behovet av en hiss är oundgängligt, vänligen meddela om detta i fältet för tilläggsinformation.

Notera att i delade bostäder, möblerad bostäder eller i bostäder med gemensamt kök, får man int ha husdjur.

Många av Hoas nyare lägenheter är handikapanpassade. Om du har nedsatt rörlighet, meddela om detta tilläggsfältet.

"Jag är beredd att betala dubbelhyra" hänför sig till en situation där du har en uppsägningstid i din nuvarande bostad men är ändå färdig att tidigare ta emot en bostad och betala hyra för två bostäder samtidigt.

Du kan även specifiera anmärkningar i det nedanstående informationsfältet.

Jag intygar att den information jag har gett är korrekt och förbinder mig att omedelbart anmäla om eventuella förändringar. Som sökande samtycker jag till att mina kredituppgifter granskas. *
Obligatorisk uppgift
Klicka i rutan ovan för att bekräfta att du är en människa och inte en robot
Fyll i alla obligatoriska fält
Familjebostad kan inte sökas ensam

Tack för din ansökan!

Hoas sänder ett meddelande till angiven e-postadress, så snart din ansökan är behandlad. Ansökningen behandlas normalt inom ca. en vecka från att ansökningen har inkommit.

Till ansökan om överföring av boenderätt måste ett intyg över ansökningsgrunderna bifogas. Ansökningen godkänns inte utan tillräckliga grunder.